Die Franstalige Vlaamse elite, die onderdrukte pas

Onbegrijpelijk dat psycholoog en onderzoeker aan de Universiteit Maastricht André de Zutter zo gruwelt van de Franstalige Belgen, die volgens hem de Vlamingen al sinds 1830 hebben onderdrukt (NRC Handelsblad, 7 januari). En dat terwijl iedereen die de geschiedenis van België kent, weet dat de Vlamingen én de Walen zijn overheerst door een Vlaamse elite die de voorkeur gaf aan het Frans. De Walen werkten met z’n allen in dezelfde onmenselijke Waalse fabrieken als de Vlamingen die in eigen streek geen werk konden vinden. En op hetzelfde moment stond de Franstalige Belgische literatuur aan de top in de wereld. Niet die van de Walen, natuurlijk niet, maar die van de Franstalige Vlaamse schrijvers Maeterlinck (Nobelprijs Literatuur 1911), Verhaeren, De Ghelderode en Rodenbach! Omdat het België van toen de wereld had wijs gemaakt dat er in feite geen Waalse schrijvers bestonden.

En voor wie wat prozaïschere feiten wil: nooit kon er een Waalse bank van enige omvang ontstaan omdat Wallonië ten enenmale geen elite bezat die een financiële vuist kon maken.

En last but not least voor wie echt in de tijd terug wil: in het Prinsbisdom Luik, dat tot 1793 in feite het enige stuk Wallonië was dat als een onafhankelijk gebied kon worden bestempeld en dat ook het grondgebied van het latere Belgisch Limburg besloeg, was tweetaligheid een doodgewone zaak.

Het wordt hoog tijd dat men ophoudt de Walen vals te beschuldigen. Zeker omdat we op dit moment in Europa heus wel wat anders hebben te doen.

Dr. P.Wijnands

Taalwetenschapper, Maastricht

    • Dr. P.Wijnands