De reispaus racet naar zaligheid

Paus Johannes Paulus II is ongebruikelijk snel zalig verklaard. Hij heeft op onverklaarbare wijze een Franse zuster genezen.

De in 2005 overleden paus, Johannes Paulus II, zal op 1 mei zalig worden verklaard in Rome. De medische commissie en de theologische commissie van de congregatie voor Heiligzaken in het Vaticaan hebben vastgesteld dat de voormalige kerkvorst een wonder heeft verricht. Nu paus Benedictus XVI dat oordeel vandaag per decreet heeft overgenomen, is de weg vrij voor de zaligverklaringceremonie.

De procedure voor de zaligverklaring van Johannes Paulus is in sneltreinvaart doorlopen. Normaal start het Vaticaan die pas vijf jaar na het overlijden van een kandidaat-zalige. Maar al tijdens de begrafenisceremonie van Johannes Paulus riep de menigte op het Sint Pietersplein: ,,Santo Subito’’ (Meteen heilig). Om zalig te worden moest Johannes Paulus postuum een wonder verrichten. Direct na zijn overlijden stroomden de mirakelmeldingen binnen. Uiteindelijk is vastgesteld dat de paus de 49-jarige Franse zuster Marie Simon-Pierre Normand op onverklaarbare wijze heeft genezen van de ziekte van Parkinson, waaraan Johannes Paulus ook leed.

De linker lichaamshelft van de zuster was verstijfd, pijnlijk. Ze kon nauwelijks schrijven en auto rijden. Toen Benedictus toestemming gaf voor een versnelde procedure tot zaligverklaring van Johannes Paulus II, besloot haar orde te bidden om haar genezing.

Op 2 juni 2005, twee maanden na het overlijden van Johannes Paulus, kon ze weer schrijven, lopen en auto rijden. De vijf doktoren van de door het Vaticaan samengestelde medische commissie van de congregatie voor Heiligenzaken oordeelde dat de genezing wetenschappelijk onverklaarbaar was. De commissie van theologen stelde vast dat er een causaal verband bestond tussen de genezing en het gebed van de zusters tot Johannes Paulus. De kardinalen zagen toen dat het goed was, en Benedictus tekende het decreet.

Johannes Paulus moet na zijn zaligverklaring opnieuw een wonder verrichten om in aanmerking te komen voor de status van Heilige. Naar verwachting zal dat niet lang duren. Slachtoffers van seksueel misbruik door priesters menen dat de zalig- en heiligverklaring snel komt om de aandacht af te leiden van alle pedofilieaffaires waarmee de Kerk de afgelopen periode is geconfronteerd.

Johannes Paulus was zeer populair en stond bekend als de reispaus die meer dan honderd landen bezocht. Maar onder diens bewind werden ook vele pedofiliezaken toegedekt. Hij zwakte de criteria voor zalig- en heiligverklaringen af. Voorheen moest een zalige twee wonderen verrichten en een heilige in totaal vier. Nu is dat nog maar de helft. Op deze manier wist Johannes Paulus een recordaantal aan heiligen en zaligen te creëren. Meer dan twintig pausen voor hem samen deden.

    • Bas Mesters