De last van de gentest

Wetenschapsbijlage 31-12-10

Theoloog Dondorp en ethicus De Werth bespreken in de trekschuit hun bezwaren tegen de hen op de oever voorbijrazende trein en de gevaren waaraan de reizigers hierin blootstaan. In de trein reizen mensen de toekomstige eeuw tegemoet. Zij proberen de oudste bewaarde handschriften te ontcijferen waarin wordt onthuld wie ze zijn, waar ze vandaan komen en wat de toekomst hun zou kunnen brengen. De handschriften hebben één naam: DNA en de bestudering ervan heet genetica. De betekenis van de informatie is voor elke reiziger verschillend en afhankelijk van de plaats waar hij is ingestapt en weer zal uitstappen en van de omgeving waarin hij dan zal terechtkomen. De toekomst is onzeker. De studie die hierop greep probeert te krijgen, heet epigenetica. Maar niets is zeker. Alleen het verleden, wat al is gebeurd, is zeker. Een reiziger die even opkijkt, ziet nog net hoe de trekschuit met daarin Dondorp en De Werth, aan de horizon, achterwaarts, zo lijkt het wel, in de verte verdwijnt...

dr. J.C. Molenaar,

emeritus hoogleraar EUR

    • Dr. J.C. Molenaar