Belang HVC in windpark op Noordzee

Twee windparken die bij Schiermonnikoog gebouwd gaan worden, krijgen een publieke aandeelhouder. Dit hebben energiebedrijf HVC en investeringsmaatschappij Typhoon gisteren bekend gemaakt.

HVC, dat eigendom is van 52 Nederlandse gemeenten en vijf waterschappen, neemt een belang van 15 procent in de twee windparken. Met deze investering vestigt HVC zich nadrukkelijk als een nieuw publiek energiebedrijf. Het gaat daarmee tegen de trend in. Afgelopen jaren werden de grote Nederlandse energiebedrijven juist geprivatiseerd en overgenomen door buitenlandse partijen. Essent werd opgekocht door het Duitse RWE, en Nuon kwam in handen van het Zweedse Vattenfall. Binnen de politiek en het bedrijfsleven waren er zorgen dat de Nederlandse stroom- en gasvoorziening te veel in buitenlandse handen zou komen. Het Rotterdamse energiebedrijf Eneco en het Middelburgse Delta zijn nog wel in publieke handen.

HVC is en blijft een publiek Nederlands nutsbedrijf, zegt directeur Wim van Lieshout. Het richt zich op een duurzame energievoorziening voor de aandeelhouders. Via het nu genomen belang in de twee windparken verdubbelt de onderneming zijn productie van groene stroom.

HVC betaalt tussen de 70 en 75 miljoen euro voor het belang. De twee windparken komen 55 kilometer ten noordoosten van Schiermonnikoog, vlakbij de grens met Duitsland. Naar verwachting zijn ze over vier jaar klaar.

De twee windparken zijn omstreden omdat de overheid de bouw ervan gunde aan een buitenlandse partij, het Duitse Bard. De kritiek was dat daardoor ook de bijbehorende subsidie van 3,5 miljard euro (voor de groene stroom die de 120 windmolens straks leveren) naar het Duitse bedrijf gaat. Dit geld had ook gebruikt kunnen worden om Nederlandse bedrijven die zich bezig houden met windenergie op zee te stimuleren. Eneco en Nuon vochten de toekenning aan, maar zijn anderhalve maand geleden in het ongelijk gesteld door Agentschap NL, een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Doordat HVC nu een belang neemt, krijgen de windparken toch een Nederlandse tint, zegt directeur Dirk Berkhout van investeringsmaatschappij Typhoon Capital, die het geld voor de twee parken bij elkaar zoekt.

    • Marcel aan de Brugh