Babyboomers zijn heus niet de welvarendste generatie

Jan Auke Walburg betoogt dat babyboomers de welvarendste generatie ooit zijn en in plaats van consumeren anderen zouden moeten steunen (Opinie & Debat, 8 januari). Zijn oproep klinkt rechtvaardig, maar wat hij doet is ouderen neerzetten als profiteurs.

Walburg stelt dat mensen naarmate ze ouder worden gelukkiger worden. Naarmate iemand ouder wordt neemt de maatschappelijke zekerheid weliswaar toe, maar nemen fysieke en psychische vermogens af. Als hij de ongelukkige ouderdom een hardnekkige mythe noemt, kun je net zo goed omgekeerd stellen dat het een hardnekkige mythe is dat ouderen fysiek en psychisch eindeloos kunnen doorgaan.

Walburg beweert dat de babyboomgeneratie het altijd goed heeft gehad. Maar wijst recent onderzoek niet uit dat deze generatie minder van de groeiende welvaart geprofiteerd heeft? Het consumptieniveau was toen zij jong waren lager, voorzieningen kwamen pas geleidelijk tot ontwikkeling. De ouderen hebben door te werken en belasting te betalen deze regelingen mogelijk gemaakt. De kinderen van de babyboomers profiteren hiervan. Walburg suggereert dat de toename van vakantiedagen, vrije zaterdagen en kleine gezinnen alleen voorbehouden is aan de babyboomers. Als sprake is van versobering komt dit niet door de opgebouwde rechten van ouderen, maar door de kredietcrisis die de overheid geld heeft gekost.

Walburg doet het voorkomen alsof elke oudere in de reclame van Zwitserleven past, maar veel ouderen zijn actief in de diensten die hij voorstelt. Zij verzorgen kleinkinderen en werken voor de gemeenschap. Het beeld dat hij schetst is zeer ongenuanceerd.

Dr. Henk Smeijsters

Lector Hogeschool Zuyd

    • Dr. Henk Smeijsters
    • Lector Hogeschool Zuyd