Verontwaardiging voor een weggeefprijs

Indignez-vous!, Verontwaardig U! Zo heet het boekje dat al twee maanden bovenaan de Franse bestsellerlijsten staat. In drie maanden tijd zijn er een miljoen exemplaren van verkocht. Het is geschreven door de 93-jarige Stéphane Hessel, voormalig verzetsstrijder, medewerker aan de Algemene Verklaring voor de Rechten van de Mens, oud-diplomaat. Het is uitgegeven door Indigène Éditions, Montpellier.

Wat een verrukkelijk nieuws! Een 93-jarige die het verleden van Frankrijk verbindt aan het heden. Die zo de vermoeid ogende linkse verontwaardiging, vaak makkelijk weggewuifd in tijden van rechts succes, nieuw leven inblaast. Kijk naar de banken, de kloof tussen arm en rijk, de behandeling van de Roma, de uitholling van democratische verworvenheden. Accepteer de loop der dingen niet!

Ook hoopgevend eraan is dat hier sprake is van mooie woede. Geen rancune om het eigen lot, maar woede om het lot van anderen, woede voor een ideaal. Dit is het soort woede dat verdacht is geraakt doordat men er in de twintigste eeuw zo verschrikkelijk in doorsloeg, maar kan er ooit iets veranderen zonder? Hessel begint zijn pamflet zo: ‘Na 93 jaar is dit bijna de slotakte. Er is niet veel tijd meer. Maar dit geeft mij nog wel de kans anderen eraan te herinneren wat als de basis gold van mijn politieke engagement. ’ De leuze waarmee hij afsluit, in kapitalen, is klassiek: CRÉER C'EST RESISTER. RESISTER C'EST CRÉER.

Maar dat is allemaal politiek. Indignez-vous! is vooral ook hartverwarmend boekennieuws. Indigène Éditions is een kleine uitgeverij. Naast boeken over inheemse volkeren en ‘economisch fascisme’ begon uitgeefster Sylvie Crossman in 2009 aan een serie pamfletten, uitgegeven als schriftjes, getiteld ‘Zij die tegen de wind inlopen’ (naar een spreuk van de Omaha-indianen). De prijs: €3,-. In tijden van iPad is zoiets een vondst. Micropayment voor papier.

Kan dit reservoir van verontwaardiging ook hier geopend worden? Door welke auteur? Welke kleine uitgever heeft het gouden idee? Opschieten! Er wordt op gewacht.

    • Maartje Somers