Twitter was veel sneller dan het crisisteam

Panoramafoto van het haventje van Moerdijk, met rechts het industriegebied. Foto Joyce van Belkom Nederland, Moerdijk, 10-01-2011 Uitzicht over het haventje van Moerdijk en rechts het industriegebied. (Beeld bestaat uit vier aan elkaar geplakte foto's) Foto: Joyce van Belkom Joyce van Belkom

In de eerste uren na het ontstaan van de grote brand in Moerdijk is bij het publiek „verwarring” ontstaan door het „ontbreken van informatie” en door speculaties en interpretaties via sociale media zoals Twitter.

Dat heeft burgemeester Van der Velden van Breda, leider van het crisisteam, gisteren gezegd tijdens een raadsvergadering in de gemeente Moerdijk. „De wereld is veranderd. De rol van de sociale media is geweldig groot en direct. Er is kort na het ontstaan van de brand intensief getwitterd. Ik maak me zorgen om de geloofwaardigheid en beschikbaarheid van informatie. Wie moeten mensen geloven bij wisselende berichten in al die media? De crisiscommunicatie moet daarom ingrijpend worden aangepakt. We moeten dat anders gaan organiseren”, aldus Van der Velden.

Na de eerste verwarrende uren is de communicatie wel goed verlopen, vindt Van der Velden. Dat veel mensen onzeker en bezorgd zijn, wijt de burgemeester aan het uitblijven van meetresultaten en gezondheidsadviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. „Maar we moeten die mensen de tijd geven om hun werk goed te doen.”

Brandweercommandant Verhoeven van de brandweerregio Midden- en West-Brabant zei op de raadsvergadering dat de tactiek van de brandweer tijdens het blussen er vooral uit bestond te voorkomen dat de grote brand zou overslaan naar andere bedrijven. Dat is gelukt bij ATM, dat op korte afstand van Chemie-Pack gevaarlijk afval verwerkt. Maar het bedrijf Wärtsilä naast Chemie-Pack brandde wel af.

Tijdens de raadsvergadering maakte burgemeester Van der Velden verder bekend dat op het bedrijventerrein in Moerdijk een bedrijfsgezondheidszorgteam komt voor werknemers van bedrijven die daar zijn gevestigd.

Aanleiding voor het instellen van zo’n team is onder meer een bijeenkomst voor medewerkers van bedrijven op het terrein, die eergisteren werd gehouden. Daar bleek dat er veel klachten zijn en er veel onrust heerst onder de werknemers. Het team moet klachten van werknemers onder de loep gaan nemen. Wat voor vorm het team moet krijgen, is nog onduidelijk. Ook wordt actiever gezocht naar omwonenden met zorgen en klachten. Het gaat om omwonenden van het bedrijventerrein in een straal van tien kilometer van de brand.

Verder denkt Moerdijk voor de nazorg en de afhandeling van de brand zo’n twintig extra ambtenaren nodig te hebben.