Tipgever zaak Chipshol meldt zich

De anonieme getuige in de zogeheten Chipshol-zaak heeft zich gemeld. Deze getuige stuurde in 2007 een brief waarin hij Haagse rechters beschuldigde van belangenverstrengeling rond ontwikkelaar Chipshol. De schrijver van de brief blijkt iemand die zelf ook werk bij de rechtbank in Den Haag werkt.

De persoon nam onlangs een voormalig president van de Haagse rechtbank in vertrouwen en vertelde dat hij de brief geschreven had. Deze voormalig president liet dit aan de Haagse rechtbank weten. De briefschrijver wil nog steeds anoniem blijven maar waarschijnlijk leidt het feit dat hij zich gemeld heeft wel tot het horen van nieuwe getuigen.

De zaak Chipshol is een slepende affaire tussen vader en zoon Jan en Peter Poot aan de ene kant en de Nederlandse Staat aan de andere kant. Het bedrijf Chipshol van de familie Poot kocht in de jaren negentig grond op rond Schiphol met het doel die gronden te ontwikkelen. Maar Jan Poot kreeg ruzie met zijn zakenpartner Harry van Andel. De vraag was wie de zeggenschap over de grond had.

Vader en zoon Poot stellen dat zij vervolgens door partijdige beslissingen van rechter Hans Westenberg een groot deel van de grond zijn kwijtgeraakt. Volgens Chipshol nam rechter Westenberg bewust beslissingen ten gunste van hun tegenstander Van Andel.

In 2007 ontving Jan Poot een anonieme brief waarin stond waarom Westenberg negatief over Chipshol zou hebben geoordeeld. De brief meldde dat Westenberg goed bevriend was met Pieter Kalbfleisch, de huidige bestuursvoorzitter van de mededingingsautoriteit NMa. Ze waren collega’s, eerst bij de rechtbank in Haarlem en later bij die in Den Haag. Kalbfleisch zou goed bevriend zijn geweest met Harry van Andel, de partner met wie Jan Poot ruzie kreeg. Volgens de brief zou Van Andel aan Kalbfleisch hebben gevraagd of die niet iets kon regelen in de juridische strijd die hij voerde met Poot.

Eind vorig jaar mochten vader en zoon Poot voor de rechtbank in Utrecht getuigen horen om te onderzoeken of er sprake is geweest van belangenverstrengeling. Onder andere voormalig rechter Hans Westenberg en voormalig rechter en huidig voorzitter van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) Pieter Kalbfleisch werden gehoord. Zij noemden toen de anonieme brief in hun verhoren respectievelijk „kletskoek”.