Subsidie voor 45 monumenten

45 monumenten krijgen dit jaar subsidie voor grootschalige restauratie en herbestemming. Staatssecretaris voor Cultuur Halbe Zijlstra (VVD) kende daartoe een bedrag toe van 27 miljoen euro aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De subsidie is bedoeld voor restauraties van monumenten met een herbestemming die meer dan vijf ton gaat kosten en voor grootschalige restauraties waarmee in totaal meer dan twee miljoen euro is gemoeid. Voor de restauraties en herbestemmingen is in totaal 22 miljoen beschikbaar; 5,4 miljoen gaat naar organisaties voor monumentenbehoud.

De verdeling van de subsidie werd gisteren bekend gemaakt. In totaal dienden 138 monumenten een subsidievoorstel in. Daarvan werden er 45 gehonoreerd.

Om de subsidies landelijk te spreiden zijn uit elke provincie maximaal vier aanvragen gehonoreerd. „Onze levendige cultuur heeft Nederland veel karakteristieke gebouwen opgeleverd: kerken, kloosters, boerderijen, fabrieken, watertorens, enzovoort. Via herbestemming kunnen we ervoor zorgen dat zulk waardevol erfgoed behouden blijft”, aldus Zijlstra.

Dierentuin Artis in Amsterdam heeft 2,5 miljoen euro subsidie ontvangen voor heropening van het in 1947 gesloten Groote Museum uit 1850. Het historische interieur en de collectie (skeletten, opgezette dieren, fossielen) zijn beide bewaard gebleven. In de ledenlokalen uit 1870, waar nu een televisiestudio is gevestigd, komt een dierentuin voor bacteriën en schimmels en een stadsbrasserie.

De middeleeuwse Broederenkerk in Deventer krijgt 1,9 miljoen subsidie en kan daardoor beginnen aan de hoognodige restauratie. Ook gehonoreerd werden aanvragen van de Hofpleinlijn in Rotterdam, Radiozendstation Kootwijk en de radiotelescoop in Dwingeloo. De Sojafabriek Cereol in Utrecht en fort Rammekens in Ritthem krijgen beide een nieuwe bestemming. Vier watertorens in Groningen, Sint-Jansklooster, Domburg en Bergen op Zoom ontvangen een subsidie voor restauratie en krijgen vervolgens eveneens een nieuwe bestemming.

Uit onderzoek in opdracht van het Nationaal Restauratiefonds bleek onlangs dat van elke euro die de overheid in restauratie steekt, uiteindelijk anderhalve euro terugstroomt naar de staat via belastingen, meer toerisme of een verbeterd vestigingsklimaat.