Onderwijsniveau valt best mee

De staatssecretaris van Onderwijs greep internationale ranglijsten aan om het Nederlandse onderwijs te hervormen. Maar het is helemaal niet zo beroerd gesteld met dat onderwijs. Dat blijkt uit een Twents onderzoek naar internationale onderwijsrapporten.

pagina 8

Rectificaties / gerectificeerd

Correcties & aanvullingen

Een nieuwsbericht op de voorpagina van 14 januari (‘Onderwijsniveau valt best mee’) meldde dat Marja van Bijsterveldt staatssecretaris van Onderwijs is. Dat was ze in het vorige kabinet, nu is ze minister.