Modernisme is geen stijl

„De stijldiscussie is achterhaald. De toekomst is aan klantgerichte architectuur die weer mooi mag zijn”, concludeert Jan den Boer na het bijwonen van het symposium ‘Het modernisme is de schuld van alles’, dat op 1 december in Delft werd gehouden (opiniepagina, 10 januari). Zijn conclusie is merkwaardig, aangezien op dit symposium juist géén stijldiscussie is gevoerd. De forumleden waren het roerend met elkaar eens dat modernisme geen stijl is, maar een manier van denken waarin de inhoud centraal staat, niet de vorm.

Ook met de kop ‘Architect nam klant jaren niet serieus’ wordt een realiteit verondersteld die verre van waar is. Mijn werkwijze en het commentaar van gebruikers op mijn gerealiseerde werk bewijzen juist hoezeer de opdracht en de gebruiker daarin centraal staan.

De weergave van de discussie door Den Boer is onbegrijpelijk. Hij reduceert de onderwerpen die uitgebreid en genuanceerd aan de orde zijn geweest tot een vermeend conflict tussen de architect en de gebruiker en tot een stijldiscussie. Aandacht, een open mind en interesse in de meningen die op deze middag zijn geuit, alsmede het kennisnemen van het werk van de forumleden, zijn op zijn minst vereist om een opiniestuk te schrijven dat publicatie in NRC Handelsblad zou rechtvaardigen.

Vera Yanovshtchinsky

Architect/directeur van Vera Yanovshtchinsky Architecten en een van de forumleden

    • Vera Yanovshtchinsky
    • Een van de Forumleden