Kort nieuws Economie

Consumentenprijzen eurozone stijgen

Amsterdam, 14 jan. De consumentenprijzen in de eurozone zijn in december op jaarbasis met 2,2 procent gestegen. Dat is gelijk aan de verwachtingen van vooraf geraadpleegde economen. De kerninflatie, waarin volatiele zaken als energie, voeding, en tabak buiten beschouwing worden gelaten, bedroeg op jaarbasis 1,1 procent. (Novum)

Renault dient aanklacht in

Parijs, 14 jan. De Franse autobouwer Renault heeft een klacht tegen onbekenden ingediend wegens „industriële spionage, corruptie, misbruik van vertrouwen, diefstal en heling begaan door een internationale bende.” De klacht is niet gericht tegen de drie topmanagers die ervan verdacht worden informatie aan derden te hebben verstrekt over elektrische auto’s en op non-actief zijn gesteld. (NRC)