Kort nieuws Binnenland

Kamer: oordeel Afghaanse missie binnen twee weken

Door een onzer redacteuren

Den Haag, 14 jan. De Tweede Kamer wil al binnen twee weken besluiten over het kabinetsvoorstel een door militairen begeleide trainingsmissie voor politieagenten naar Afghanistan te sturen. Dit betekent dat de politiek gevoelige beslissing over een nieuwe Nederlandse betrokkenheid bij Afghanistan zal worden genomen voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 2 maart. Ook zal het Kamerdebat plaatsvinden voor het GroenLinks-congres van 5 februari. De achterban van deze partij heeft grote aarzelingen bij de voorgestelde politiemissie. De Tweede Kamer wil op 24 januari een hoorzitting houden met deskundigen en betrokkenen. Op 27 januari spreekt de Kamer een definitief oordeel uit.

Rosenthal berispt ngo om website

Den Haag, 14 jan. Minister van Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken, VVD) heeft gisteren een „pittig gesprek” gehad met ontwikkelingsorganisatie ICCO over de website Electronic Intifada. De oproep tot boycotactiviteiten tegen Israël om haar bezetting van Palestijnse gebieden, die op deze site te zien was, is volgens de minister „rechtstreeks in strijd met het Nederlandse regeringsbeleid”. ICCO, dat jaarlijks 75 miljoen euro subsidie ontvangt, stelt dat de steun aan de website wordt betaald uit particuliere donaties. Ze liet weten geen reden te zien haar beleid te wijzigen. (Novum)

Oud-SP’er achter vals account PVV

Door onze correspondent

Leeuwarden, 14 jan. Achter het twitteraccount ‘PVV-Friesland’ zit het voormalige SP-raadslid Petra Kramer uit Drachten. Ze maakt zich druk om de „enorme rechtse sentimenten” die volgens haar in de samenleving opspelen door de PVV. Op het valse account stond onder meer een zogenaamd partijlied. Wie daarop klikte kreeg een filmpje van Adolf Hitler te zien. De PVV is woedend en doet aangifte van smaad, laster en belediging.

Vier griepdoden afgelopen week

Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 14 jan. Afgelopen week zijn vier mensen overleden die Mexicaanse griep hadden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft gisteren bekendgemaakt dat het aantal mensen dat in ziekenhuizen is opgenomen met Mexicaanse griep is toegenomen van 42 tot 45. Sinds december, toen de eerste dode met Mexicaanse griep viel, overleden zeven personen aan deze ziekte.