Dwing ontspoorde student tot psychotherapie

Als een student op Facebook toespelingen maakt op het plegen van zelfmoord of dreigt met geweld, dan moet de onderwijsinstelling hem direct onderwerpen aan een psychologisch onderzoek. Dat betoogt Richard Kadison, chef van Harvards geestelijk gezondheidscentrum, in The New York Times. Hij reageert daarmee op het ontsporen van Jared Loughner, de 22-jarige drop-out die zaterdag

Als een student op Facebook toespelingen maakt op het plegen van zelfmoord of dreigt met geweld, dan moet de onderwijsinstelling hem direct onderwerpen aan een psychologisch onderzoek.

Dat betoogt Richard Kadison, chef van Harvards geestelijk gezondheidscentrum, in The New York Times. Hij reageert daarmee op het ontsporen van Jared Loughner, de 22-jarige drop-out die zaterdag een bloedbad aanrichtte in Tucson, Arizona.

Kadison merkt echter op dat hij studenten niet kan dwingen in therapie te gaan. Het is dus zaak om de student te overtuigen. “Pieker niet alleen”, luidt zijn devies.

Onvrijwillige opname Loughner was mogelijk

Psychiater Sally Satel, verbonden aan het American Enterprise Institute, wijst erop dat het in Arizona wel degelijk mogelijk was om Loughner onvrijwillig op te nemen. Een belanghebbende, in dit geval The Pima Community College, had de rechter kunnen verzoeken om een evaluatie. Wel heeft de school Loughner doorverwezen naar een hulpverlener toen hij amok maakte in de klas.

Brian van Brunt, president van de American College Counseling Association, betoogt dat hulpverleners eens uit hun kantoor moeten komen. Te beginnen met het geven van presentaties over suïcide, psychische problemen en agressie. “Ze moeten mensen trainen in het opvangen van signalen en leren contact te leggen met risicostudenten.”