Brij van meningen in kaart

Het publieke debat lijdt soms aan een eigenaardige paradox: hoe beter je het volgt, des te moeilijker lukt het je het op den duur te begrijpen. Neem de discussie rondom de voorgenomen missie naar Afghanistan. Al weken wordt daarover hevig gedebatteerd in de Tweede Kamer en in de media. Een eindeloze stroom van interviews, opiniestukken en debatten is inmiddels de revue gepasseerd. Aan meningen geen gebrek.

Maar wat onthoud je daar nu eigenlijk van? De meeste nieuwsvolgers zullen weten dat CDA en VVD voor de missie zijn, dat gedoogpartner PVV faliekant tegen is en dat de PvdA geen steun verleent, zolang de missie een militaire component bevat.

Maar waarom precies, is moeilijker te ontwaren. Op welke argumenten beroepen de partijen zich? En welke politiek-filosofische aannames liggen daaraan ten grondslag? In de brij van meningen gaat het overzicht gauw verloren.

Daarom presenteert nrc.next vandaag haar eerste debatkaart (pagina 16 en 17), samengesteld door debatdeskundigen Lars Duursma en John Bijl in samenwerking met de opinieredactie en grafische vormgeving van deze krant.

De kaart is bedoeld om een ingewikkelde maatschappelijke discussie zo helder en volledig mogelijk neer te zetten: welke vraagstukken staan centraal? Welke argumenten worden er gebruikt? En hoe verwoorden de voor- en tegenstanders hun standpunten?

Door de bijbehorende analyse krijg je als lezer meer grip op het debat: je onderscheidt gemakkelijker tegenstrijdigheden in de argumenten en kunt ook beter onderbouwd je eigen standpunt in de kwestie bepalen. Dat is dan ook het belangrijkste doel van deze kaart én van onze opiniepagina’s: niet alleen meningen geven, maar ze ook helpen vormen.

Rob Wijnberg

hoofdredacteur nrc.next

twitter: @robwijnberg

    • Rob Wijnberg