Bengaalse regering pakt bank microkrediet aan

Ontwikkelingshulp zou naar oneigenlijke rekeningen zijn gesluisd.

De regering van Bangladesh heeft een onderzoek bevolen naar de praktijken van de Grameen Bank, de organisatie van Nobelprijswinnaar Muhammad Yunus die kleine kredieten verstrekt aan arme mensen. De stap volgt op een Noorse documentaire waarin de Grameen Bank wordt beschuldigd van oneigenlijk gebruik van Noors hulpgeld.

Een commissie heeft vier maanden de tijd voor het onderzoek. Ze wil kijken naar de relevantie van de bank voor armoedebestrijding in de afgelopen vier decennia. Tevens zal de financiële boekhouding onder de loep worden genomen. Volgens de Noorse documentaire gaat het om 75 miljoen euro aan ontwikkelingshulp dat naar oneigenlijke rekeningen zou zijn gesluisd. Volgens de Grameen Bank was sprake van een wettelijk toegestane maatregel om belasting te ontwijken en zo meer geld over te houden voor de armen.

Het onderzoek betekent een nieuwe aanval op microfinanciering, die wereldwijd navolging heeft gekregen. Ook in India staat microfinanciering de laatste maanden onder druk. Microkredietbanken verkeren in moeilijkheden door leningen die nauwelijks nog worden afgelost. De geldleners zouden te hoge rentes berekenen en consumptief krediet verlenen in plaats van leningen voor investeringen. Zulke argumenten spelen ook in Bangladesh. (NRC)