Weer probleem Leers met beleid vreemdelingen

Een illegaal heeft zich bij de Raad van State met succes verzet tegen het mobiele toezicht van de Koninklijke Marechaussee en de vreemdelingenbewaring aan de Nederlandse grens. Dat blijkt uit een uitspraak van de hoogste bestuursrechter van eind december. Minister Gerd Leers (Immigratie, CDA) past de wet aan, zo laat hij vandaag weten.

De minister loopt zo in korte tijd aan tegen grenzen van het Europees en internationaal (mensen)recht, net als al zijn voorgangers. Eergisteren verbood het gerechtshof Den Haag gezinnen van uitgeprocedeerde asielzoekers uit elkaar te trekken. De overheid deed dit om uitzetting te vergemakkelijken.

Voor Leers zijn dit soort tegenvallers in potentie zeer problematisch. Voor de PVV, gedoogpartner van het kabinet, is het harde immigratiebeleid een van de belangrijkste redenen om het minderheidskabinet van VVD en CDA te steunen. Door veel specialisten wordt betwijfeld of de voorgenomen anti-immigratiemaatregelen in het regeerakkoord juridisch haalbaar zijn, wegens Europees-rechtelijke verplichtingen, of strijd met de universele mensenrechten.

Volgens de hoogste bestuursrechter voldoet het zogeheten Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) niet aan de Schengengrenscode. De marechaussee voert dit MTV uit tot maximaal drie kilometer vanaf de grens. Het gebeurt steekproefsgewijs op wegen, in treinen, op het water en in het luchtverkeer. In de Schengengrenscode is internationaal afgesproken dat grenscontroles op personen door de lidstaten niet meer zullen voorkomen. Om toch nog een vorm van controle te houden, is in veel lidstaten zulk mobiel toezicht actief.

Het MTV is volgens de in oktober aangehouden vreemdeling hetzelfde als zo’n verboden grenscontrole. De Raad van State vindt dat niet, maar het lijkt er wel te veel op. Dat komt ook door de manier waarop de doelstellingen van dat mobiel toezicht worden geregeld. De Raad van State vindt „dat de wijze van uitoefening van MTV-controles niet alleen in een wettelijk voorschrift moet zijn vastgelegd, maar ook dat de bestaande regeling moet worden aangepast”.