We gaan het gebruik van zout allang tegen

Overconsumptie van zout (natrium) wordt in Nederland niet genegeerd, zoals G.A. Charbon beweert (Opinie, 4 januari). Integendeel. Charbon verwijst naar een rapport uit 2000. Hij vergeet de publicatie van de Gezondheidsraad over Goede Voeding in 2006. Daarin bepleit de Gezondheidsraad reductie van natrium en doet daartoe een oproep aan bedrijfsleven en overheid. De rijksoverheid steunt initiatieven van de industrie om zout te verminderen, zoals de Taskforce Zout van de FNLI, koepel van de levensmiddelenindustrie. Die rapporteerde in 2010 een reductie van 10 procent van zout in levensmiddelen. Een belangrijke bijdrage werd geleverd door natriumvermindering in brood, hetgeen Charbon ontkent, zonder kennis van de feiten.

De Finse aanpak wordt door Charbon weinig objectief beschreven. Finnen consumeerden bij aanvang van de zoutvermindering veel meer zout dan Nederlanders in 2007: het dubbele. Finland is nu op het Nederlandse niveau. Dat duurde 25 jaar. De aangehaalde cijfers vertekenen ook. Charbon verzwijgt dat gelijke dalingen in aantallen dodelijke hersenbloedingen en hartinfarcten ook in landen voorkwamen waar de zoutconsumptie niet was gedaald. Deze afname kan dus evengoed vele andere oorzaken, zoals betere behandelingsmethoden, hebben.

Charbon doet voorkomen alsof de Finse industrie verplicht werd Pansalt te gebruiken. Dat is niet waar. Finland nam etiketteringsmaatregelen waarbij veel zout op het etiket werd vermeld. Daardoor zochten bedrijven naar vervanging. Pansalt was een goed alternatief. Dat is in Nederland ook beschikbaar en wordt ook gebruikt.

Charbon zegt verder dat de 21ste eeuw in het teken staat van overgewicht: dat wordt breder getrokken naar de relatie tussen voeding en gezondheid. Dus zijn vermindering van natriumchloride en verzadigd vet nadrukkelijk aan de orde. Overmatige aanwezigheid hiervan vergroot het risico op hart- en vaatziekten. Terugbrengen van deze hoeveelheden is een uitstekende zaak. Dit beveelt de Gezondheidsraad uitdrukkelijk aan. De levensmiddelensector is daarmee dan ook volop bezig.

Philip den Ouden

Directeur Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI)