PvdA-raadsleden willen best fuseren, liefst met GroenLinks

Dromers van een verenigd links front kunnen hoop putten uit een enquête van de EO. Het radioprogramma Dit is de Dag vroeg aan de circa 1.400 gemeenteraadsleden van de PvdA of hun partij een fusie moest verkennen, en zo ja met wie.

Van de 560 raadsleden die reageerden, ziet 71 procent zo’n verkenning wel zitten.

GroenLinks is verreweg de favoriete partner. 94 procent van de fusievoorstanders denkt aan die partij. 40 procent ziet de SP als optie, 38 procent D66. Raadsleden mochten meer dan één partij aankruisen. Tussen oudere en jongere PvdA’ers is nauwelijks verschil in voorkeur voor een fusiepartners.

Over de vraag of de PvdA met meer dan één partij moet samenwerken, zijn de meningen verdeeld. 30 procent van de fusievoorstanders kruiste alle drie de mogelijke fusiepartners aan. Een kwart wilde ‘over rechts’, met D66 en GroenLinks. Een kwart ‘over links’ met SP en GroenLinks.

De PvdA en GroenLinks praten al sinds afgelopen najaar over vergaande politieke samenwerking. Doel is een sterkere tegenmacht te organiseren tegen het door de PVV gesteunde minderheidskabinet van VVD en CDA. Ook SP en D66 zijn hiervoor regelmatig gepolst. Voormalig GroenLinks-leider Femke Halsema was voorstander van verdergaande samenwerking met D66 en de PvdA, en noemde dit een „links-progressieve samenwerking”. De SP hoorde daarin volgens haar niet thuis. Maar binnen de PvdA is een stroming die zich veel meer thuis voelt bij de SP dan bij D66, vooral op sociaal-economisch gebied.

Bij D66 noch SP lijkt er op dit moment enige interesse in structurele samenwerking met de PvdA of GroenLinks. Beide partijen vinden het geen enkel bezwaar incidenteel samen op te trekken, maar ze benadrukken vooral dat er vaak grote ideologische verschillen tussen de vier partijen zijn. D66 en SP moeten er al helemaal niet aan denken met elkaar in een politieke alliantie te zitten.

Overigens wordt, ook door voortstanders van samenwerking, betwijfeld of het ooit zo ver komt. Gesprekken zijn er al jaren, maar ze leiden nooit tot resultaat.