OM: meer zaken kinderporno voor de rechter

Het aantal kinderpornozaken in Nederland blijft stijgen. Het afgelopen jaar stelde de politie achthonderd à duizend keer een onderzoek in.

Het Expertisecentrum Kinderporno, verbonden aan het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam, verwacht uit te komen op vier- tot vijfhonderd rechtszaken over gevallen uit 2010. Dat zouden er zo’n honderd meer zijn dan een jaar eerder.

Het grootste deel van de kinderpornozaken in Nederland komt voort uit buitenlandse onderzoeken waarin Nederlandse IP-adressen (adressen van computers) opduiken, of door beelden van misbruik die tot Nederland te herleiden zijn. In een veel kleiner aantal gevallen begint de zaak met een werkgever of monteur die kinderporno aantreft op een computer, of door speurwerk van digitale rechercheurs. Justitie heeft geen aanwijzingen dat zich in Nederland commerciële exploitanten van kinderporno bevinden. Nederlandse ‘producenten’ misbruiken meestal hun eigen kinderen of kinderen in hun omgeving.

Vooral mannen die kinderporno downloaden, komen voor de rechter. De Amsterdamse zedenzaak rond crècheleider Robert M. is een van de weinige waarin buitenlandse tips hebben geleid tot de arrestatie van iemand die daadwerkelijk kinderen zou hebben misbruikt. Het OM streeft ernaar dat dit vaker gebeurt. Om daar tijd voor vrij te maken, wil justitie zaken tegen downloaders sneller afdoen. Mannen die voor het eerst zijn betrapt op het downloaden van kinderporno, krijgen sinds kort in sommige gevallen het aanbod hun vervolging ‘af te kopen’ met een behandeling en een proeftijd van twee jaar. In 2010 hebben zes verdachten dit aanbod aangenomen.

Het OM gaat kinderporno met kinderen van rond de vijftien, zestien jaar voortaan op dezelfde manier behandelen als kinderporno met kinderen van jonge leeftijd. Voorheen gaf justitie zaken met jonge kinderen voorrang. Reden was dat van oudere kinderen vaak moeilijk is vast te stellen of ze achttien jaar zijn of niet. In de rechtszaal gelden die zaken vaak als twijfelgevallen.

Het Expertisecentrum Kinderporno pleit voor een vaste landelijke kinderporno-eenheid. Nu zijn er volgens het centrum nog te veel verschillen in werkwijzen tussen de politiekorpsen en parketten.

Nog te veel Robert M.’s ontlopen hun straf: pagina 4