Nou nou, wat zullen we profiteren van Urk

Het voorziene windmolenpark bij Urk kan 5 procent van het huidige elektriciteitsverbruik van Nederland leveren. 20 procent van het Nederlandse aardgas- en kolenverbruik is voor de elektriciteitsproductie bestemd. Het voorziene windmolenpark vermijdt dus 1 procent van het aardgas- en kolenverbruik. Dat is precies genoeg om de groei van dat verbruik van één jaar op te vangen. Is dat het landschapsbederf bij Urk waard? Is dat een miljard euro subsidie waard?

Als er toch windmolens moeten komen, zet ze dan ver in zee. Nog beter is het kerncentrales te bouwen.

Kees van ’t Land

Enschede

    • Kees van 't Land Enschede