Leers weer op de vingers getikt

Een illegaal heeft zich bij de Raad van State met succes verzet tegen het mobiele toezicht van de Koninklijke Marechaussee en de vreemdelingenbewaring aan de Nederlandse grens. Dat blijkt uit een uitspraak van de hoogste bestuursrechter die eind december is uitgesproken. Minister Gerd Leers (Immigratie, CDA) gaat de wet aanpassen, zo laat hij vandaag weten.

Volgens de hoogste bestuursrechter voldoet het zogeheten Mobiel Toezicht Vreemdelingen (MTV), dat in een straal van drie kilometer vanaf de grens mag worden uitgeoefend, niet aan de Schengengrenscode. In dit internationale verdrag is afgesproken dat grenscontroles op personen door de lidstaten niet meer zullen voorkomen. Om toch nog een vorm van controle aan de grens te houden zijn is in veel lidstaten een vorm van mobiel toezicht actief.

Regeling moet aangepast worden
Het mobiel toezicht is volgens de in oktober aangehouden vreemdeling precies hetzelfde als zo’n verboden grenscontrole. De Raad van State is het daar niet mee eens, maar zegt wel “dat de wijze van uitoefening van MTV-controles niet alleen in een wettelijk voorschrift moet zijn vastgelegd, maar ook dat de bestaande regeling moet worden aangepast.”

Juridisch redacteur en commentator Folkert Jensma bekeek de uitspraak:

“De Raad van State eist onder meer dat de de intensiteit en frequentie van de mobiele controles wettelijk wordt vastgelegd. Daarbij moet ook goed worden omschreven wat er bedoeld wordt met ‘steekproefsgewijze controle’. De huidige regeling maakt het de staat te makkelijk om met mobiele toezicht materieel precies hetzelfde effect te bereiken als met de voormalige grensposten. De Staat moest de onrechtmatig aangehouden vreemdeling een schadevergoeding van ruim 1000 euro betalen.”

Tegenvaller voor Leers
De rechter oordeelde eerder deze week dat een uitgeprocedeerde moeder uit Angola en haar drie kinderen niet op straat gezet mogen worden. Lees meer over deze kwestie op het weblog Recht & Bestuur. Gerd Leers reageerde gisteren in Pauw & Witteman op de uitspraak van de rechter:

In een Kamerbrief kondigde Leers gisteren een aanpassing van de wet aan die moet voorkomen dat asielzoekers hun verblijf in Nederland rekken door beroep aan te tekenen tegen de afwijzing van een herhaalde asielaanvraag. In deze gevallen moeten asielzoekers, van wie de situatie ongewijzigd is, de behandeling van hun zaak in hun eigen land afwachten.

    • Bart Hinke