Genmutatie wapent plant tegen droogte

Biologen hebben een plantje gemaakt dat bij droogte 25 procent minder water verliest, terwijl dat niet ten koste gaat van de groei. Het onderzoeksteam publiceerde zijn resultaten gisteren in het wetenschappelijke tijdschrift Plant Cell.

De planten zijn veel beter bestand tegen uitdroging, omdat ze minder huidmondjes hebben. Daaruit verliest een plant waterdamp.

Door gerichte mutaties schakelde het team van Amerikaanse, Chinese en Japanse plantenbiologen het GTL1-gen uit in het DNA van de zandraket, Arabidopsis thaliana. Dit gen is betrokken bij de ontwikkeling van huidmondjes aan de onderzijde van de bladeren.

Plantjes met het gemuteerde gen bleken 24 procent minder huidmondjes op hun volgroeide bladeren te hebben dan gewone zandraketten. In een laboratoriumproef waarbij de plantjes gedurende drie dagen in grond met heel weinig water werden gezet, gingen de gewone zandraketten al snel slap hangen, maar bleven de plantjes met het gemuteerde gen langer overeind.

Toen alle plantjes na afloop weer water kregen, bleek minder dan 10 procent van de gewone plantjes het te hebben overleefd en ruim 80 procent van de gemuteerde.

Opmerkelijk is dat de vermindering van het aantal huidmondjes niet leidde tot minder groei. Planten hebben hun huidmondjes namelijk ook nodig voor hun ‘ademhaling’. Ze nemen er kooldioxide uit de lucht mee op, nodig voor de fotosynthese waarmee de plant zijn eigen moleculen opbouwt.

Droogtetolerantie is een belangrijk aandachtsgebied binnen de gewasveredeling. Met droogteresistente rassen zou meer grond geschikt worden voor landbouw.