Geef langstudeerders dan een computerdiploma

De gezamenlijke rectores magnifici van de Nederlandse universiteiten roepen alle hoogleraren op om op vrijdag 21 januari naar Den Haag te komen om daar, gekleed in toga, een cortège te vormen op weg naar ‘een bijzondere academische zitting’, waar oud-minister Cees Veerman uiteen zal zetten hoe het met het hoger onderwijs beter kan dan het kabinet voor ogen staat. Want, zo hoor ik van mijn eigen rector magnificus, de voornemens van het kabinet zijn slecht voor de universiteiten. De strafkorting voor (te) langstudeerders, begroot op 370 miljoen, en het wegvallen van de aardgasbaten voor innovatief onderzoek zullen duizenden docenten hun baan gaan kosten en duizenden potentiële promovendi buiten de laboratoria houden. De geplande manifestatie op 21 januari moet het kabinet op andere en vooral betere gedachten brengen, zo is de verwachting.

Hoe naïef kun je worden?

Voor die strafkorting weet ik een betere, want praktische oplossing. Met de universitaire computer houden wij voor iedere ingeschreven student bij hoe lang hij of zij al staat ingeschreven. Een maand voor de dag waarop de strafkorting in werking zou treden, stuurt de faculteit de in aanmerking komende studenten een volautomatisch door de computer geproduceerd einddiploma toe. Resultaat: niemand, student noch faculteit, krijgt een strafkorting en aan minister en parlement kunnen wij trots melden dat wij het probleem van te lang studeren met succes uit de wereld hebben geholpen. Intern weten wij natuurlijk wel wie een echt diploma heeft gekregen en wie een computerdiploma, maar extern zie je het verschil niet.

Het zou mij verbazen als werkgevers die gediplomeerden in dienst nemen het verschil zouden merken, want de universitaire opleidingen zijn niet meer helemaal wat zij ooit waren. Wellicht is het verstandig dat wij al onze afstudeerders bij vertrek de raad meegeven wel nog wat door te leren.

H.F.M. Crombag

Maastricht

    • H.F.M. Crombag Maastricht