Fillon: Britten moeten meer integratie accepteren

De Franse premier François Fillon heeft de Britten aan de vooravond van een ontmoeting met zijn Britse ambtgenoot David Cameron in Londen op het hart gedrukt meer Europese integratie te aanvaarden. „Of we aanvaarden dat we minder belangrijke mogendheden zijn dan vroeger of we zoeken een actieve rol in de wereld. De enige manier waarop we dat kunnen bereiken is door onze middelen samen te voegen", zegt hij vandaag in een gesprek met The Times.

Volgens Fillon is het ook in het belang van de Britten om nauwere samenwerking van de landen met de euro niet tegen te werken. „Het zou een ramp voor Groot-Brittannië zelf zijn als de euro mislukte”, zei hij. In het interview zei Fillon dat de lidstaten van de eurozone er volgens hem niet aan ontkomen hun begrotingsbeleid en het economische beleid in het algemeen in de toekomst meer op elkaar af te stemmen. „We gaan daarom in de richting van meer integratie.”

Meer Europese integratie is veel Britten echter een doorn in het oog. Velen beklagen zich er ook over dat hun land er de afgelopen maanden mee heeft ingestemd om mee te betalen aan reddingsoperaties voor in moeilijkheden geraakte euro-landen als Griekenland en Ierland, al doen ze zelf niet mee aan de euro.

Fillon zou voor zijn ontmoeting met Cameron ook een redevoering houden in de Londense City, het belangrijkste financiële centrum van Europa.