Cruciale luchtsteunrol? We sturen víér F-16’s

De nieuwe missie naar Afghanistan kent vele politieke belangen. Ik noem de eigenlijk niet af te wijzen oproep van Obama / de NAVO aan rijk Nederland om zijn bijdrage te leveren, de kans om het gezichtsverlies dat vicepremier Verhagen bij collega Clinton leed – door het alsnog niet verlengen van de Uruzgan-missie – goed te maken en het internationale prestige van beginnend premier Rutte. Dit zijn er dan drie, maar er zijn er veel meer. Het zorgzame aan de nieuwe missie is dat die belangen zo talrijk en zo zwaarwegend zijn, dat de feitelijke onderbouwing van de missie bij de besluitvorming te weinig aandacht zal krijgen. Ik noem bijvoorbeeld de luchtsteun. Het kabinet spreekt zelf van ‘een cruciale rol’ voor die steun in relatie tot de veiligheid van de Nederlandse missiedeelnemers. Dat lijkt me echter met vier F16’s niet mogelijk. Zowel de oorlog in Irak als die in Afghanistan heeft geleerd dat het vliegend materieel buitensporig te lijden heeft van de klimatologische omstandigheden aldaar. Wanneer voor de volle periode van vier jaar de Nederlandse veiligheid dagelijks gegarandeerd moet worden, dan moet dat aantal omhoog. Het zou daarom goed zijn om de beoogde Nederlandse commandant van die F16’s hierover vooraf indringend te bevragen.

J. Tolsma

Oegstgeest

    • J. Tolsma Oegstgeest