Coalitie: aanpak Q-koorts fout

Niet eerder erkenden de regeringsfracties CDA en VVD zo openlijk dat er fouten zijn gemaakt in de bestrijding van de Q-koorts als gisteren tijdens het Kamerdebat daarover.

„Met de kennis van nu hadden wij in 2005 en 2006 moeten overgaan tot het ruimen van enkele geitenbedrijven”, zei Tweede Kamerlid Henk Jan Ormel (CDA) in een debat over het evaluatierapport van de commissie-Van Dijk, die het optreden van de overheid onderzocht. „Ik trek mij dat ook zelf aan.” Het CDA was nooit voorstander van snel ingrijpen omdat maatregelen „disproportioneel” zouden zijn en geitenhouders daartegen rechtszaken zouden kunnen aanspannen.

Kamerlid Janneke Snijder-Hazelhoff van de VVD volgde tijdens het debat dezelfde lijn: „Het mag nooit meer zo gaan als het is gegaan.”

De Q-koorts deed zich vooral voor in het zuiden van het land. De ziekte, die vooral geiten en schapen treft en op mensen kan overslaan, maakte in 2009 ruim vierduizend mensen ziek. Vijftien ervan overleden. Tienduizenden geiten werden geslacht.

Het vorige kabinet had doortastender moeten optreden bij de bestrijding van de Q-koortsepidemie, erkende minster Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) eveneens. „We hebben het te veel op zijn beloop gelaten, dingen hadden beter gekund.”

De belangrijkste conclusie van de commissie-Van Dijk, die de bevindingen in november publiceerde, is dat de bestrijding van de Q-koorts te laat op gang kwam door slechte samenwerking tussen het ministerie van Landbouw en het ministerie van Volksgezondheid.

De minister beloofde wel in te grijpen als de volksgezondheid in het geding is. Mochten zij en staatssecretaris Bleker (Landbouw, CDA) het niet eens worden over te nemen maatregelen, dan roept ze desnoods het kabinet bijeen.

Minister Schippers kwam tijdens het debat in aanvaring met fractievoorzitter Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Die verweet de overheid opnieuw „dood door schuld”, wegens nalatigheid. „Onfatsoenlijk, oneerlijk en buiten alle proporties”, noemde Schippers dat.

Thieme wil dat veehouders geld storten in een fonds voor schadeloosstelling van Q-koortsslachtoffers. Zij krijgt echter onvoldoende steun voor dat plan.