AFM-directeur naar 'Europa'

AFM-directeur Steven Maijoor is voorgedragen als voorzitter van de nieuwe Europese toezichthouder op de financiële markten, de ESMA. Dit heeft de ESMA (European Securities and Markets Authority) vanmorgen bekendgemaakt. De benoeming hangt nog af van goedkeuring door het Europees Parlement.

Maijoor is binnen de Autoriteit Financiële Markten (AFM) momenteel verantwoordelijk voor het toezicht op de financiële verslaggeving, accountantsorganisaties en de integriteit van financiële markten. Hij werkt sinds 2004 voor de Nederlandse toezichthouder op de financiële sector.

De ESMA is sinds 1 januari de opvolger van de CESR, de Europese koepelorganisatie van toezichthouders. De Europese Unie besloot een nieuwe organisatie op te richten na de financiële crisis. Tijdens de crisis werd duidelijk dat er beter toezicht nodig was, omdat financiële instellingen zó internationaal zijn geworden en via producten en investeringen zó met elkaar zijn verweven, dat het bestaande toezicht er onvoldoende grip op had.

De ESMA gaat onder meer kredietbeoordelaars controleren, bemiddelen bij geschillen tussen nationale toezichthouders, een coördinerende functie op zich nemen voor toezichthouders in tijden van crisis. Het agentschap kan tijdelijk specifieke financiële activiteiten verbieden of beperken.

Met het vertrek van Maijoor verliest de AFM in korte tijd een tweede hooggeplaatste bestuurder. In oktober werd bekend dat bestuursvoorzitter Hans Hoogervorst komende zomer de voorzitter wordt van IASB in Londen. Deze organisatie bepaalt de spelregels voor de boekhouding van het internationale bedrijfsleven.

Maijoor was voor zijn aantreden bij de AFM decaan van de School of Business and Economics van de Universiteit van Maastricht. Hij is nog altijd als deeltijdhoogleraar verbonden aan zowel deze universiteit als aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Wie Maijoor opvolgt bij de AFM is nog onbekend.