'Afghanistan bloediger in 2011'

De hoogste Amerikaanse militair, admiraal Mike Mullen, heeft gisteren gewaarschuwd dat het Afghaanse conflict het komende jaar meer slachtoffers zal vergen dan het afgelopen jaar. „Het geweld zal erger zijn in 2011 dan in 2010 in veel gebieden van Afghanistan”, voorspelde Mullen, die voorzitter van de chefs van staven is, gisteren tegenover buitenlandse correspondenten. Het jaar 2010 was voor de buitenlandse troepen het jaar met de zwaarste verliezen sinds de interventie eind 2001 begon. Meer dan 700 militairen uit NAVO-staten, merendeels Amerikanen, sneuvelden, terwijl een veelvoud aan Afghanen het leven liet.

Niettemin toonde Mullen zich tamelijk optimistisch over de vorderingen van de NAVO-troepen tegen de Talibaan in Afghanistan. Hij wees erop dat sommige plaatsen de Talibaan niet meer toelaten en dat er verrassend veel vooruitgang is geboekt in voor de NAVO lastige gebieden als de zuidelijke provincie Kandahar.

„Ik heb er alle vertrouwen in dat (de vijand, red) zal blijven verliezen zolang de coalitie en de Afghaanse troepen meer present raken, hun eigen capaciteit uitbreiden en de druk verhogen”, aldus admiraal Mullen.

Maar hij erkende dat de vooruitgang op veel punten nog kwetsbaar is. De grote vraag is in hoeverre de NAVO zijn positie kan consolideren voor medio dit jaar. Tegen die tijd, zo heeft de Amerikaanse president Barack Obama eerder gezegd, zullen de Verenigde Staten een begin maken met de geleidelijke terugtrekking van hun troepen. Volgens Mullen liggen de Amerikaanse plannen vooralsnog op schema.

Mullen duidde Pakistan intussen aan als het „epicentrum” van het internationale terrorisme. (AP, AFP, BBC)