Dit is een artikel uit het NRC-archief

Politiek

Regering Libanon valt over Hariri-tribunaal

De regering van de Libanese premier Saad Hariri is gevallen nadat elf ministers hun ontslag hebben ingediend. Zij deden dit uit onvrede met het tribunaal in Leidschendam dat onderzoek doet naar de aanslag op premier Rafiq Hariri, vader van de huidige premier, in 2005. Dat melden internationale persbureaus.

De huidige premier Hariri zou niet tegemoetgekomen zijn aan de eis van de elf ministers om de Libanese steun aan het tribunaal in te trekken. De elf ministers zijn afkomstig uit de Hezbollah-beweging of partijen die daaraan gelieerd zijn, waaronder christelijke. De shi’itische beweging is boos over eventuele aanklachten die het tribunaal zou voorbereiden tegen kopstukken van Hezbollah. Algemeen wordt aangenomen dat Syrië de inspirator achter de aanslag was.

Volgens Midden-Oosten redacteur Carolien Roelants vermoedt Hezbollah een complot van Israël, gezworen vijand van de shi’itische beweging.

“De leider van Hezbollah Hassan Nasrallah is er van overtuigd dat prominente leden van zijn beweging in staat van beschuldiging worden gesteld. Het tribunaal, dat deels internationaal is en deels Libanees, is aanvankelijk begonnen met getuigen te horen die de zaak tegen Syrië moesten versterken. Maar die getuigen zijn gedesavoueerd en nu is Hezbollah in de veronderstelling dat de pijlen ook op haar gericht worden.”

Over het brein achter de aanslag bestaat volgens Roelants weinig twijfel.

“Het kan niet anders dan dat Syrië achter de aanslag zat. Hezbollah is dan wel bondgenoot van Syrië, maar in die tijd (2005) werd Libanon volledig gecontroleerd door Syrië. Achter zo’n grootschalige succesvolle aanslag moet Damascus dus hebben gezeten. Syrië had ook een evident motief om Hariri uit de weg te ruimen. Er is wel een aanwijzing dat Hezbollah er bij betrokken was, namelijk een verdacht telefoongesprek van een Hezbollah-lid, maar daarvan wordt beweerd dat dit gemanipuleerd is door Israël. Volgens Hezbollah waren Israëlische spionnen destijds ook in mobiele telefoonmaatschappijen geïnfiltreerd, en dat is ook gebleken na de veroordeling van enkele Israëlische agenten.”

Met de val van de regering-Hariri wordt gevreesd voor de relatieve stabiliteit van Libanon, dat weer zou kunnen afglijden naar een burgeroorlog.

Bij de aanslag op Hariri in 2005 vielen 15 doden en 100 gewonden. Ruim 130 kilo explosieven, verborgen in een geparkeerde auto, werd tot ontploffing gebracht toen het autokonvooi van Hariri passeerde. De bom werd als zeer geavanceerd beoordeeld, aangezien Hariri’s auto van speciale stoorapparatuur was voorzien die het onmogelijk moet maken op afstand bommen tot ontploffing te brengen.