Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Onbespoten groenten

Reformwinkels vinden erkenning

Door een verslaggever

– Het gaat goed met de gespecialiseerde dieetwinkels in ons land. Terwijl elders in de levensmiddelensektor de detailhandelaren kampen met allerlei moeilijkheden en een groot aantal winkels in de achter ons liggende jaren gesloten zijn of in de komende tijd zullen sluiten, maakt het aantal gespecialiseerde reform- en dieetwinkels een bescheiden maar gestage groei door. Oorzaken hiervoor moet men volgens de heer Molenaar van de Nederlandse Vereniging van Reformhuizen in de eerste plaats zoeken in het veranderde image van de reformwinkels zelf, die langzaam aan verlost zijn van de enigszins betweterige zendingsijver die de reformbeweging in ons land jarenlang beheerst heeft.

Verder heeft de toenemende belangstelling van vooral jonge mensen voor een gezond milieu en voor gezondere voedingswijze ertoe geleid, dat naast de officiële reformhuizen een groot aantal biologisch-dynamische winkeltjes en restaurantjes zijn ontstaan, waar de onbespoten en zonder kunstmest geteelde groenten en granen gretige aftrek vinden. [...]

Er zijn in ons land nu ongeveer 50 gespecialiseerde reform- en dieetwinkels met daarnaast nog zo’n 500 verkooppunten van reformartikelen in delicatessezaken, duurdere groentewinkels, drogisterijen en warenhuizen. Het zwaartepunt ligt in het midden en westen van het land. De vestigingseisen zijn zwaar.[...]

De eerste reformhuizen ontstonden in de jaren twintig, toen het voor vegetariërs steeds moeilijker werd de voor hen passende voedingsmiddelen te betrekken van de gewone kruideniers en groentewinkels. De vegetariërs – meestal uit heel andere beroepen afkomstig – begonnen zelf te verhandelen.