Dit is een artikel uit het NRC-archief

Vluchtelingen

Leers wil afgewezen asielzoekers sneller uitzetten

Asielzoekers die beroep aantekenen tegen de afwijzing van een herhaalde asielaanvraag mogen de uitspraak van de rechter in de praktijk niet meer in Nederland afwachten. Dat schrijft minister Leers (Immigratie en Asiel) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Met deze maatregel wil minister Leers het indienen van zinloze vervolgaanvragen verder tegengaan. Het geldt voor asielzoekers waarvan al twee of meer asielaanvraag door de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) zijn afgewezen omdat er geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn. Ook wanneer duidelijk is dat de asielzoeker probeert de procedures te gebruiken om vertrek uit Nederland te frustreren, mag de beroepsprocedure in de praktijk niet langer in Nederland worden afgewacht.

Vijfhonderd asielzoekers deden in 2010 een beroep op een voorlopige voorziening en konden daardoor maanden langer in de vreemdelingenopvang blijven. In 82 procent van de vijfhonderd gevallen, inclusief de gevallen waar nieuwe feiten waren aangedragen, gaf de rechter de Immigratie- en Naturalisatiedienst gelijk, meldt het ministerie.

‘Overheid mag geen kinderen op straat zetten’
Dinsdag besloot Leers geen uitgeprocedeerde asielzoekers met kinderen op straat te zetten of ouders van hun kinderen te scheiden. Dat zei hij in reactie op een uitspraak van het gerechtshof van Den Haag. De rechter oordeelde dat een uitgeprocedeerde moeder uit Angola en haar drie kinderen niet op straat mogen gezet.

De PVV wil zo snel mogelijk een spoeddebat met Leers. “Uitgeprocedeerde asielzoekers die weigeren om uit Nederland te vertrekken worden door deze uitspraak beloond. Het terugkeerbeleid dreigt op deze manier enorm te worden ondermijnd”, zegt PVV- Kamerlid Sietse Fritsma.

Vluchtelingenwerk Nederland stelt in een reactie dat Leers de rechtszekerheid van asielzoekers aantast. “Een asielzoeker hoort dan pas of hij zijn beroep in Nederland had mogen afwachten, als hij al is uitgezet naar zijn land van herkomst met alle risico’s van dien”, zegt directeur Dorine Manson. “Volgens haar kunnen zij bij terugkeer in een levensbedreigende situatie terechtkomen. “Het moet niet gekker worden.”

Het beleidsvoornemen is volgens Vluchtelingenwerk bovendien in strijd met de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Iedere asielzoeker die bij terugkeer mogelijk in een levensbedreigende situatie terechtkomt, mag zijn beroep in Nederland afwachten, oordeelde het hof eerder.