Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Hervormingen oliesector nodig om rampen te voorkomen

Om de kans op een nieuwe olieramp te verkleinen, moeten de Verenigde Staten een structurele wijziging doorvoeren op het terrein van milieu- en veiligheidsregelgeving.

Dat concludeert de commissie die vorig jaar door de Amerikaanse president Barack Obama is ingesteld om de oorzaken van de olieramp in de Golf van Mexico te onderzoeken. De ramp is het gevolg geweest van „systeemfouten” bij het Britse olieconcern BP, bij betrokken bedrijven, en ook bij de Amerikaanse toezichthouder. In het gisteren gepubliceerde rapport van meer dan 300 pagina’s richt de commissie zich niet alleen op BP en onderaannemers als Transocean en Halliburton, maar op de oliesector als geheel, inclusief de rol van de overheid. Bij een van de grootste olierampen uit de geschiedenis kwamen vorig jaar elf mensen om het leven en stroomde er bijna 790 miljoen liter olie in zee.

Het rapport geeft politieke munitie aan president Obama om de oliesector strengere regels op te leggen. Vorige week pleitte de industrie nadrukkelijk voor hervatting van olieboringen in diepe Amerikaanse wateren. Volgens de industrie zijn de veiligheidsystemen inmiddels op orde.

De commissie adviseert om de overheidsbudgetten te vergroten en medewerkers van het federale agentschap dat de offshoreboringen reguleert beter op te leiden. Bovendien moet het schadebedrag waarvoor bedrijven aansprakelijk kunnen worden gesteld worden verhoogd. 80 procent van het bedrag dat aan boetes is opgelegd bij de olieramp in de Golf van Mexico moet worden aangewend voor het herstel van de Golf. Ook moeten federale wetenschappers, als er beslissingen worden genomen over boringen, meer gewicht toekennen aan de mening van onafhankelijke deskundigen.

De commissie is van mening dat olieboringen kunnen worden hervat voordat een nieuw systeem van regulering is ingevoerd. De commissie maakt duidelijk dat de Amerikaanse economie absoluut afhankelijk is van olie. Meer dan de helft van de vraag naar olie wordt nu al geïmporteerd en oliewinning in diepe Amerikaanse wateren is absoluut noodzakelijk om in de toekomst aan de vraag te kunnen voldoen.