Groningen pakt megastallen aan

Ruim honderd intensieve veehouderijen in de provincie Groningen krijgen een uitbreidingsverbod. Megastallen tasten het landschap aan, roepen veel weerstand op bij omwonenden en tasten het woon- en leefklimaat aan, aldus Gedeputeerde Staten.

Het college voert een motie uit van PvdA, GroenLinks, SP en Partij voor het Noorden. Groningen is de eerste provincie van Nederland met zo’n verbod. Sinds twee jaar is nieuwbouw van grote veestallen er al niet meer toegestaan.

Groningen telt nu zo’n 160 megastalcomplexen. Het verbod op uitbreiding geldt in driekwart van de provincie. Er komen witte, gele en groene gebieden, waar aangescherpte eisen gaan gelden voor dierenwelzijn en milieu. Wit betekent dat het staloppervlak niet mag toenemen. Deze veehouderijen liggen binnen een kilometer van woonkernen, kwetsbare natuur of toeristisch-recreatieve gebieden. Een veehouder in een geel of groen gebied mag de stal maximaal vergroten tot 5.000 respectievelijk 7.500 vierkante meter.

Volgens de Groningse gedeputeerde William Moorlag (PvdA) gaat het uitbreidingsverbod de komst tegen van veehouders uit bijvoorbeeld Noord-Brabant. In die provincie geldt sinds vorig jaar een verbod op de nieuwbouw van megacomplexen. Uitbreiding mag alleen onder voorwaarden in bepaalde gebieden. Moorlag: „Megastallen van meerdere hectares zijn voorbij in Groningen.”

Boerenorganisatie LTO Noord stapt naar de bestuursrechter om het Groningse besluit aan te vechten. Voorzitter Hilbrand Sinnema van LTO Groningen: „Boerenbedrijven kunnen zich niet meer ontwikkelen.” LTO wil ook planschade verhalen op de provincie.

De kwestie speelt onder meer in de Groningse gemeente Eemsmond. Die trok de bouwvergunning voor twee megastallen voor elk 6.000 varkens bij Uithuizen in 2009 in. De Groningse bestuursrechter bepaalde eind vorig jaar dat de vergunning alsnog verleend moet worden.