Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Begroting Californië lijkt te optimistisch

Enige slimme behoedzaamheid zou Californië wel eens nét kunnen redden. De onlangs gekozen gouverneur Jerry Brown, die in de jaren zeventig ook al eens twee termijnen gouverneur van de Golden State was, heeft een begroting voor het begrotingsjaar tot juni 2012 gepresenteerd, die de uitgaven met 12,5 miljard dollar omlaag brengt. In combinatie met de bezuinigingen sinds 2008 en ervan uitgaande dat zich geen W-vormige recessie (double dip) zal voordoen, zou de extra spaarzaamheid voldoende kunnen zijn om een crisis af te wenden.

De fiscale staat van dienst van Brown in de periode 1974-’82 was er één van betrekkelijke verstandigheid. Terwijl zijn voorganger, Ronald Reagan, tussen 1966-’67 en 1974-’75 de reële uitgaven van de deelstaat met 40 procent had verhoogd, heeft Brown de uitgaven tijdens zijn toenmalige ambtstermijn met slechts 28 procent laten stijgen. Voorstanders van big government zouden dus hoe dan ook teleurgesteld worden door Browns daden na zijn terugkeer als gouverneur.

De jongste begroting is zonder enige twijfel creatief. Hoewel zij voor 12,5 miljard dollar aan bezuinigingen claimt, zijn de voorgestelde uitgaven van 127,4 miljard dollar feitelijk hoger dan die van de vorige begroting, die ook al kunstmatig was ingekrompen. De werkelijke besparingen zijn bescheidener en zullen waarschijnlijk slechts 5 miljard dollar bedragen. Maar in reële termen zouden de uitgaven toch zo’n 15 à 20 miljard dollar lager uitvallen dan in de begroting van 2008-’09.

Wat de belastingen betreft, komt het grootste deel van de 12 miljard dollar aan extra inkomsten uit een verlenging met vijf jaar van belastingen die werden opgelegd door Browns voorganger, Arnold Schwarzenegger. Over deze verlenging valt in een referendum in juni de definitieve beslissing.

Hoe slim de begroting van Brown ook mag zijn, als zij wordt doorgevoerd zou zij de staatsfinanciën weer een gezonde basis geven. Het probleem zit ’m in dat doorvoeren. De meeste Democraten in het parlement van Californië behoren niet tot het kamp van de gouverneur als het om zuinigheid gaat.

Bovendien, Brown gaat uit van verlaging van de ambtenarensalarissen van 8 tot 10 procent. Als je dat optelt bij het feit dat de kiezers wordt gevraagd in te stemmen met een verlenging van de belastingverhogingen, dan zou Brown de bijnaam wel weer eens kunnen gaan waarmaken die hij 35 jaar geleden al kreeg wegens zijn naïeve idealisme: Governor Moonbeam (gouverneur manestraal).

Martin Hutchinson

Vertaling: Menno Grootveld