Z-Holland handhaaft quota voor bonnen

Het politiekorps Zuid-Holland-Zuid houdt zijn agenten aan afspraken over het aantal uit te schrijven bonnen. Dat heeft burgemeester A. Brok (VVD) van Dordrecht, de korpsbeheerder, laten weten aan minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD). Opstelten wil de bonnenquota juist afschaffen.

Brok wijst erop dat de quota onder meer voortvloeien uit afspraken met het Landelijk Parket Team Verkeer. Die afspraken zijn gemaakt onder verantwoordelijkheid van de minister van Justitie, aldus Brok.

De korpsbeheerder benadrukt dat er niet bekeurd moet worden ‘om het bekeuren’, maar dat het een doel moet hebben, zoals bevordering van de verkeersveiligheid. Niettemin worden agenten van zijn korps jaarlijks in functioneringsgesprekken mede beoordeeld op het aantal uitgeschreven processen-verbaal. Daarbij staat dus de ‘productie’ van de agent centraal, niet het doel van de bekeuringen. Opstelten is tegen dit soort productiequota.

Volgens een woordvoerder van de Raad van Korpsbeheerders is Zuid-Holland-Zuid een van de weinige korpsen die agenten beoordelen op het aantal uitgeschreven bonnen. Afschaffing van bonnenquota leidt volgens hem overigens niet tot minder bonnen, eerder meer. „Alle korpsen hebben afspraken met dat Landelijk Parket Team Verkeer. En er zijn ook soortgelijke afspraken met het Openbaar Ministerie.”

Vorig jaar besloot het ministerie van Justitie de verkeersboetes dit jaar met 15 procent te verhogen en geldboetes op te leggen in plaats van taakstraffen. De opbrengst daarvan wordt gebruikt om de miljoenentekorten bij Justitie op te vangen. Onderzoek moet uitwijzen of er ook meer geld binnen te halen is door ‘pluk-ze-acties’ te intensiveren en door verbeurdverklaring van goederen die bij misdrijven zijn gebruikt, zoals laptops, pistolen en auto’s.