Veel vrouwen Marokko ervaren geweld

Meer dan 60 procent van de vrouwen in Marokko is in een periode van een jaar blootgesteld aan een vorm van geweld, waaronder psychologische agressie. Dat blijkt uit officieel onderzoek dat gisteren in Rabat is gepubliceerd.

„Op negen miljoen vrouwen tussen 18 en 64 jaar hebben bijna zes miljoen een daad van geweld ondergaan [..] in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek”, aldus het Hoge Commissariaat van het Plan (hcp.ma). Het onderzoek onder 8.300 vrouwen is tussen juni 2009 en januari 2010 uitgevoerd.

Van alle vormen van geweld is de meest voorkomende psychologisch geweld. Daaronder verstaat het HCP een „daad die erop is gericht een vrouw te overheersen of te isoleren, of haar te vernederen of het haar ongemakkelijk te maken”. Van de ondervraagden heeft ruim 48 procent dat meegemaakt, met name in het huwelijk. Ruim 31 procent meldde in haar persoonlijke vrijheden te zijn beperkt.

Fysiek geweld had meer dan 15 procent van vrouwen in de onderzochte periode meegemaakt, met name in de steden en dan op publieke plaatsen. De daders waren in meerderheid mannen onder de 35 jaar oud. Bijna 9 procent meldde een vorm van seksueel geweld.

In het algemeen bleken vrouwen in de steden kwetsbaarder te zijn dan op het platteland, armen meer dan rijken en vrouwen „in moderne, korte kleren” meer dan vrouwen in islamitische kledij.

In 2008 wees onderzoek in Egypte uit dat ruim 80 procent van de vrouwen slachtoffer was geworden van seksuele intimidatie, verbaal of fysiek. Het Egyptische Centrum voor Vrouwenrechten meldde destijds dat niet alleen de meerderheid van de mannen vond dat vrouwen er zelf om vroegen, maar veel vrouwen dat ook dachten.