'Terrein Moerdijk anders inrichten'

Het industriegebied Moerdijk moet „waar nodig en waar mogelijk” anders worden ingedeeld. De brand vorige week bij Chemie-Pack is aanleiding om het „clusteren” van met name bedrijven met een groot risico voor de omgeving te overwegen. „Zodat je alle veiligheidsvoorzieningen bij elkaar hebt”, zegt Jacco Rentrop, plaatsvervangend directeur van het haven- en industriegebied aan het Hollands Diep.

De Port of Moerdijk exploiteert het buitendijkse industrieterrein en geeft gronden in erfpacht uit. Veel bedrijven zijn in de loop der jaren min of meer willekeurig geplaatst. Voorzitter Ad Vermeulen van de dorpsraad Moerdijk spreekt van „een ratjetoe”. Hij vindt dat de vergunningen niet meer passen bij de bedrijven, die in de loop der jaren zijn verbouwd en gegroeid. „De vlag dekt de lading niet meer.” Burgemeester Wim Denie (PvdA) van Moerdijk ziet in de grote brand, die minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) „een ramp” noemde, aanleiding bedrijven „nog strenger dan nu” te controleren. Op het veertig jaar geleden aangelegde haven- en industriegebied staan vierhonderd bedrijven. Zeventien daarvan zijn zogenoemde BRZO-bedrijven (Besluit Risico’s en Zware Ongevallen), van die zeventien vallen er zeven onder de gemeente Moerdijk. Het zijn bedrijven die bij een eventuele calamiteit het grootste risico voor de directe omgeving vormen. De gemeente verleent vergunningen aan en houdt toezicht op de bedrijven. Volgens Denie heeft de gemeente daarvoor voldoende expertise en capaciteit. „Bovendien kunnen wij een beroep doen op de kennis van andere overheden.”

De burgemeester heeft de indruk dat inwoners van het dorp Moerdijk met de aanwezigheid van de industrie, op één tot drie kilometer afstand, hebben leren leven. „Dat merk je aan de reacties. Mensen zijn er rustig onder gebleven.” Veel inwoners van het dorp hebben kritiek op de informatievoorziening na de brand. Die was vooral in het begin onvoldoende, vinden veel dorpelingen. Vanavond zouden de uitkomsten bekend worden van het onderzoek door het RIVM naar de gevolgen voor de volksgezondheid.

Zo onveilig is het ook weer niet in Moerdijk: pagina 5

    • Arjen Schreuder