Scheiding: kind vaker strafblad

Een kind van gescheiden ouders heeft een driemaal grotere kans op een strafblad dan een kind uit een volledig gezin. Ook kinderen van meermalen veroordeelde vaders lopen een vergroot risico de wet te overtreden. Dat blijkt uit onderzoek waarop sociologe Marieke van de Rakt vandaag aan de Radboud Universiteit Nijmegen is gepromoveerd.

Van de Rakt analyseerde de levensloop van 3.000 veroordeelde vaders, een representatieve steekproef bestaande uit 4 procent van alle in 1977 veroordeelde gedetineerden. Zij stonden terecht voor vergrijpen variërend van winkeldiefstal tot mishandeling en moord en hadden samen 6.000 kinderen. Van de Rakt vergeleek hen met 700 niet-criminele vaders en hun 1.100 kinderen.

De grootste risicofactor voor later crimineel gedrag blijkt echtscheiding te zijn. „Echtscheiding is voor kinderen heel stressvol en traumatisch”, zegt Van de Rakt. „Ze komen in een andere situatie, vaak is er plotseling minder geld en ontbreekt het aan toezicht. Juist in de puberteit is de band tussen kinderen en ouders heel belangrijk. Raakt die ontwricht, dan kunnen kinderen probleemgedrag ontwikkelen.” Risicofactor nummer twee zijn veroordelingen van de vader. Of van de moeder, maar dit komt veel minder vaak voor. Als de vader meer dan vijf keer is veroordeeld, is de kans driemaal zo groot dat zijn kind ook met justitie in aanraking komt, vergeleken met kinderen van nooit ontspoorde vaders. Van de Rakt pleit ervoor dat het achterblijvende gezin van een veroordeelde ouder wordt begeleid, op school of via schoolarts of jeugdzorg, om „te voorkomen dat ook andere gezinsleden afglijden in de criminaliteit”.