Opleiden als het kan, vechten als het moet

De Kamer moet snel akkoord gaan met de politiemissie in Afghanistan.

Alleen jammer dat er nu gekozen is voor Kunduz.

Het voorstel van het kabinet-Rutte om een politietrainingsmissie naar Afghanistan te sturen, verdient een Kamermeerderheid.

Kostbare tijd dreigt nu verloren te gaan met een politieke discussie over de aard van de voorgestelde missie. Wordt het inderdaad alleen opleiden of toch af en toe weer vechten? Gezien het feit dat de situatie in Afghanistan de afgelopen jaren aanzienlijk is verslechterd, zou deze discussie met een nieuw motto sneller kunnen worden beslecht: ‘opleiden als het kan, vechten als het moet’.

Dat is de werkelijkheid in Afghanistan, ongeacht de vraag welke soldaten het vechten voor hun rekening zullen nemen en waar de opleiding precies plaats zal vinden.

Opleiden in Afghanistan is niet gemakkelijk, maar zeer noodzakelijk, vooral omdat we sinds de NAVO-top in Lissabon van eind vorig jaar weten dat in de komende vier jaar vooruitgang moet worden geboekt, opdat de Afghaanse overheid de belangrijkste veiligheidstaken volledig op zich kan nemen. Het trainen van de Afghaanse politie is daarbij cruciaal, omdat de veiligheid en stabiliteit in de toekomst meer en meer zullen afhangen van een effectief politieapparaat. Dat de opgeleide politieagenten op de korte termijn ook legertaken op zich nemen, en dat een aantal zich misschien wel aansluit bij de Talibaan, is minder erg, omdat dit langzamerhand minder wordt, zeker als het Afghaanse leger in de toekomst effectiever kan opereren.

Nu laat de situatie nog veel te wensen over. In het meest recente opinieonderzoek van de International Council on Security and Development (ICOS) Zuid-Afghanistan denkt 56 procent van de ondervraagden dat de Afghaanse politie de Talibaan helpt. 54 procent beschrijft de politie als inefficiënt en 61 procent denkt dat de Afghaanse veiligheidstroepen niet in staat zijn om op eigen benen te staan als de buitenlandse troepen worden teruggetrokken.

Juist daarom moet de Nederlandse politietrainingsmissie er snel komen, opdat de effectieve opleidingscapaciteit in Afghanistan toeneemt en er langzamerhand een effectief politieapparaat kan ontstaan waarin ook de Afghaanse burger vertrouwen heeft.

Wel is het jammer dat nu gekozen is voor Kunduz. Een Nederlandse politietrainingsmissie in Uruzgan zou namelijk twee vliegen in een klap slaan. Dan laat je zien dat Nederland internationaal meetelt en meedoet in een van de strategisch belangrijkste gebieden van Afghanistan en profiteer je tegelijkertijd van de reeds opgebouwde kennis en netwerken in het gebied.

Jorrit Kamminga is beleidsmedewerker van The International Council on Security and Development (ICOS), werkzaam in de Afghaanse provincies Helmand, Kabul en Kandahar en is promovendus aan de Universiteit van Valencia.

    • Jorrit Kamminga