Het aantal zeer zwakke basisscholen is gedaald

Waardoor onderwijs van de zwakke basisscholen is verbeterd, is niet duidelijk.

Het aantal „zeer zwakke” basisscholen is het afgelopen jaar gehalveerd. Uit een lijst die de Inspectie van het Onderwijs heeft gepresenteerd, blijkt dat er momenteel nog 49 basisscholen zijn die zowel slecht presteren als onvoldoende les geven. Begin vorig jaar waren dat er nog ongeveer honderd. Er zijn tegen de 7.000 basisscholen in Nederland. De onderwijsinspectie heeft niet geanalyseerd wat tot de verbetering heeft geleid. Wel merkt een woordvoerder van de inspectie op dat de scholen er hard aan werken. Een vermelding op de lijst met „zeer zwakke” scholen zou een extra stimulans zijn om het onderwijs te verbeteren. De onderwijsinspectie heeft vooralsnog geen aanwijzing dat het aantal ‘gewone’ zwakke scholen vergelijkbaar drastisch is teruggelopen. Dat zijn scholen waarbij óf de resultaten niet goed zijn óf waarbij iets mankeert aan het leerproces. Zeer zwakke scholen krijgen twee jaar de tijd om de kwaliteit van hun onderwijs op een acceptabel niveau te brengen – die termijn geldt voor reguliere basisscholen, maar ook voor scholen in het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs. In de verbeterfase houdt de onderwijsinspectie ook intensiever toezicht. (NRC)

De inspectie maakt elke maand een update van de lijst. In te zien via nrcnext.nl/links