ETA kondigt 'permanent' staakt-het-vuren af

Baskische terreurbeweging zegt politieke oplossing na te streven.

De Baskische terreurbeweging ETA heeft gisteren een staakt-het-vuren afgekondigd dat ze zelf „permanent en met een algemeen karakter” noemt. Ook zegt ze het bestand „verifieerbaar voor de internationale gemeenschap” te maken.

Vanuit links-nationalistische Baskische politieke kringen is de afgelopen maanden grote druk uitgeoefend op de terreurbeweging om een definitief staakt-het-vuren af te kondigen. Vorig jaar meldde de ETA al dat ze „geen aanvallende gewapende acties” meer zou ondernemen. Dit weinig concrete bestand werd destijds door de regering meteen als „onvoldoende” terzijde geschoven.

De ETA zou, zo vreesden velen, slechts een tijdelijke geweldspauze willen inlassen. De sterk verzwakte beweging zou zo’n pauze willen gebruiken om zich te herstellen. Ook zou ze haar verboden politieke tak gelegaliseerd willen krijgen voor de gemeenteraadsverkiezingen komend voorjaar.

In dit nieuwe communiqué herhaalt ETA dat ze nu een politieke oplossing voor het Baskische conflict nastreeft. Daarbij houdt ze vast aan „het zelfbeschikkingsrecht van Baskenland”. De beweging lijkt daarmee aan te sturen op een referendum over onafhankelijkheid van Spanje, een eis die Madrid hoogstwaarschijnlijk nooit zal inwilligen.

De regering wijst het nieuwe bestand af met het argument dat het niets nieuws bevat. Er staat geen verwijzing in naar ontwapening of het ontbinden van de ETA – belangrijke eisen van de regering. (NRC)