China's opmars baart VS zorgen

China’s groeiende militaire potentieel leidt tot ongerustheid bij de VS. Peking betoogt dat het alleen defensief is bedoeld.

De Chinese president Hu Jintao heeft vandaag tegenover de bezoekende Amerikaanse minister van Defensie Robert Gates in Peking bevestigd dat zijn land een eerste succesvolle proefvlucht heeft uitgevoerd met een stealth-vliegtuig.

De vlucht, die een kwartier duurde, had plaats bij de westelijke stad Chengdu. Stealth-toestellen zijn nauwelijks door radar te volgen. De afgelopen weken was al duidelijk geworden dat China bezig was met de ontwikkeling van eigen stealth-vliegtuigen.

Met zijn verklaring bevestigde de Chinese president, die volgende week op bezoek gaat in Washington, de bange vermoedens van Gates. Nog maar een paar dagen geleden uitte deze zijn verontrusting over de snelle opmars van China op militair gebied.

„We moeten goed op hen letten”, aldus Gates. „We moeten op passende wijze reageren met onze eigen programma’s.”

Overigens was Gates zelf gisteren de eerste om er op te wijzen dat zijn land nog altijd ruim voor ligt op dit terrein. Tot 2025 zullen de Amerikanen over meer stealth-toestellen kunnen beschikken dan enig ander land ter wereld. Maar de Amerikanen maken zich ook zorgen over een nieuwe ballistische raket, die de Chinezen ontwikkelen. Deze zou eventueel Amerikaanse vliegdekschepen tot op een afstand van zo’n 3.000 kilometer kunnen bedreigen. De Chinezen zullen binnenkort bovendien mogelijk ook over een eigen vliegdekschip beschikken.

De Chinezen putten zich intussen uit in verklaringen, waarin ze onderstrepen dat ze geen bedreiging vormen voor de Verenigde Staten of andere mogendheden. Hun defensie moest worden gemoderniseerd, maar is uitsluitend bedoeld voor defensieve doeleinden, betogen ze.

De Chinese vicepremier Li Keqiang wees er gisteren bij voorbeeld in een ingezonden artikel in de Britse zakenkrant Financial Times op, dat zijn land een lange geschiedenis van vreedzame ontwikkeling kent. „China zal gewetensvol blijven bij het nakomen van zijn internationale verantwoordelijkheden, in overeenstemming met zijn status als een groot ontwikkelingsland”, schreef de vicepremier.

Zulke sussende woorden nemen niet weg dat de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en China het afgelopen jaar dikwijls tamelijk gespannen waren. Beide landen braken hun militaire contacten af nadat Peking scherp had geprotesteerd tegen Amerikaanse wapenleveranties aan Taiwan. Met grote argwaan volgde Peking ook gezamenlijke vlootoefeningen van de Verenigde Staten en Zuid-Korea, niet ver uit de Chinese kust.

Het bezoek van Gates aan China is bedoeld om de betrekkingen tussen beide mogendheden wat op te krikken aan de vooravond van Hu’s bezoek aan Washington. Het wantrouwen tussen beide kanten zit diep. Zowel Gates als zijn Chinese collega Liang Guangli ontkende niettemin dat beide kanten in een wapenwedloop met elkaar zijn gewikkeld.