Dit is een artikel uit het NRC-archief

Algemeen

Chemie-Pack in staat van beschuldiging gesteld

Nederland, Moerdijk, 07 januari 2011, brand bij chemiebedrijf Chemie-Pack in Moerdijk / 2 dagen later / kankerverwekkende stoffen in bluswater. schadelijke concentraties chemische stoffen in de riolen en sloten / Het bluswater dat is opgevangen bij de brand in de omgeving van Moerdijk bevat kankerverwekkende stoffen. Dat heeft het waterschap Brabantse Delta laten weten. Brabantse Delta heeft metingen verricht en daaruit blijkt dat er onder meer kankerverwekkende aromaten in het water zitten, zoals xyleen, naftaleen en tolueen. brand bluswater afgebrand bedrijf resten Foto; Peter Hilz
Nederland, Moerdijk, 07 januari 2011, brand bij chemiebedrijf Chemie-Pack in Moerdijk / 2 dagen later / kankerverwekkende stoffen in bluswater. schadelijke concentraties chemische stoffen in de riolen en sloten / Het bluswater dat is opgevangen bij de brand in de omgeving van Moerdijk bevat kankerverwekkende stoffen. Dat heeft het waterschap Brabantse Delta laten weten. Brabantse Delta heeft metingen verricht en daaruit blijkt dat er onder meer kankerverwekkende aromaten in het water zitten, zoals xyleen, naftaleen en tolueen. brand bluswater afgebrand bedrijf resten Foto; Peter Hilz Chemie-Pack in Moerdijk, twee dagen na de brand. Foto Peter Hilz

UPDATE 22.01: Chemie-Pack herkent zich niet in de aantijging. „Ondanks herhaalde verzoeken heeft het OM niet duidelijk gemaakt waar deze verdenking exact uit bestaat. Juist om die reden kan en wil het bedrijf op dit moment niet nader inhoudelijk reageren”, aldus een verklaring.

De directeur van het bedrijf is ook „emotioneel niet in staat” om te reageren, aldus een woordvoerder van het bedrijf.

Vandaag maakte het OM bekend dat het Chemie-Pack gaat vervolgen. Het afgebrande bedrijf in Moerdijk zou zich niet aan de regels in de vergunning hebben gehouden.

Dat werd vandaag bekend gemaakt door de burgemeester van Breda, Peter van der Velden, tijdens een persconferentie. Hij sprak namens Justitie, dat onderzoek deed in het kantoor van het bedrijf in Oud Gastel. Daaruit zou de overtreding zijn gebleken. Van der Velden zei niet waaruit de overtreding van de vergunning bestaat.

‘Geen gevaarlijke concentraties gif in lucht of grond’
Arno Brok, burgemeester van Dordrecht, sprak over de uitkomsten van het onderzoek naar de giftige stoffen die vrijkwamen bij de brand. Hij meldde dat er geen gevaarlijke concentraties giftige stoffen in de lucht of in de grond terecht zijn gekomen na de brand.

Volgens Brok is er geen reden tot nieuwe ongerustheid, maar blijven de eerder afgegeven adviezen staan. Brok benadrukte dat werknemers, hulpverleners en journalisten hun gezondheid in de gaten moeten houden, en net als bewoners bij klachten de huisarts moeten inschakelen.

Over de duur van het onderzoek en eventuele ongeduldigheid bij inwoners en betrokkenen die wilden weten waar ze aan toe waren, zei Brok dat zorgvuldigheid voorop heeft gestaan.

“Bij dit soort incidenten is openheid voor alle betrokkenen zeer belangrijk. Bij alle maatregelen en adviezen is openheid vooropgesteld. Naast openheid is ook zorgvuldigheid essentieel. Dat betekent dat wij allemaal soms langer hebben moeten wachten op antwoorden dan we hebben gewild. De werkelijkheid is soms ingewikkelder dan sommige politieseries ons in anderhalf uur tonen.”

Geruststellende resultaten, maar onderzoek niet afgerond
Brok meldde, geflankeerd door een woordvoerder van het RIVM, dat de resultaten ‘geruststellend’ zijn, maar dat de metingen nog niet afgerond zijn. In het gebied tot tien kilometer van de locatie van de brand zijn dioxines in gras en gewas aangetroffen, maar die zouden het normale gehalte van die stoffen in het winterseizoen niet overstijgen. Op één plek in de Hoeksche Waard is wel een hoge concentratie dioxines in het gras gevonden. Daar wordt nader onderzoek naar gedaan.

De Tweede Kamer houdt donderdag een debat over de brand. De Kamer zal in discussie gaan met de ministers Opstelten (Veiligheid) en Schippers (Volksgezondheid) en staatssecretaris Atsma (Milieu). De SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren vroegen hierom.