Amateurs gesteund door podiumprofessionals

Het Fonds voor Cultuurparticipatie kent dit jaar ruim 2,6 miljoen euro subsidie toe aan de samenwerking tussen professionele kunstinstellingen en amateurs. Hiermee wil het fonds de samenwerking tussen professionele kunstenaars en belangstellende amateurkunstenaars verbeteren. Aan het programma Het beste van twee werelden nemen instellingen deel als Toneelgroep Amsterdam, Holland Dance Festival, Het Concertgebouw Fonds, Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland en Kunstzinnige Vorming Rotterdam. Zo heeft Toneelgroep Amsterdam het initiatief ‘TA ontmoet amateurs’ genomen en wil het Concertgebouw samenwerking met amateurs onder de noemer ‘Tempel zonder drempel’.

Dankzij dit programma is het mogelijk te komen tot „wederzijdse inspiratie en artistieke ontwikkeling, en draagt Het beste van twee werelden bij aan de ontwikkelin van jong talent”, aldus het Fonds voor Cultuurparticipatie. Vorig jaar kende het fonds in hetzelfde kader subsidie toe aan acht meerjarige projecten van onder meer de PeerGroup en de ZomerExpo 2011 van het Gemeentemuseum Den Haag.

Het theatergezelschap PeerGroup uit Drenthe beschouwt deze vorm van samenwerking als belangrijkste doelstelling en betrekt bewoners uit het noorden des lands in hun projecten die maatschappelijke ontwikkelingen tot onderwerp hebben. Toneelgroep Amsterdam biedt amateurgezelschappen de mogelijkheid een productie te maken in de Amsterdamse Stadsschouwburg. De amateurgroepen werken aan een eigen versie van een stuk uit het repertoire van het hoofdstedelijke gezelschap. Ook regisseurs van TA zetten zich in om een voorstelling van amateurs te begeleiden.