Dit is een artikel uit het NRC-archief

Arbeidsmarkt

Advies: bied 80 procent postbodes arbeidscontract aan

De postbedrijven en vakbonden moeten een fonds instellen waardoor de nieuwe postbedrijven een deel van hun werknemers een arbeidsovereenkomst kunnen aanbieden. Dat staat in het advies van de commissie-Vreeman, meldt persbureau Novum. Ruud Vreeman (wiki) zocht sinds november namens het kabinet een oplossing voor de impasse tussen de nieuwe postbedrijven en de vakbonden.

Vreeman stelt in zijn advies voor dat de postbedrijven tachtig procent van de postbodes een arbeidsovereenkomst aanbieden. Dat zou de impasse kunnen doorbreken waarin de onderhandelingen tussen de bedrijven en de vakbonden zich bevinden. De sleutel om uit de impasse te komen ligt nu bij de sociale partners. Zij moeten uiterlijk 1 april een nieuw akkoord sluiten over het aantal postbodes dat een arbeidsovereenkomst moet hebben. Het genoemde fonds zou daar volgens Vreeman onderdeel van moeten zijn.

De Postwet verplichtte nieuwe postbedrijven hun werknemers per 1 januari een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Nu nog betalen de bedrijven veel van hun postbodes op basis van stuklloon. Vreeman stelt voor om een nieuwe deadline te stellen op 1 april dit jaar.