Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

Economie

41 miljoen te veel

In China worden nu per 100 meisjes circa 120 jongens geboren. Het verschil groeit.

Mannen zonder vrouw kunnen gemakkelijk vervallen in asociaal gedrag.

TOPSHOTS A young Chinese girl whispers to a boy to demonstrate how boys and girls bond as they attend a sex education class in Beijing on December 9, 2010. Chinese health and education experts are changing China's sex education strategy from focusing on teaching married couples birth control, as unmarried young also need to be targeted because parents are too reluctant to teach their children about sex, while more than 13 million abortions are undertaken at registered clinics every year. CHINA OUT AFP PHOTO
TOPSHOTS A young Chinese girl whispers to a boy to demonstrate how boys and girls bond as they attend a sex education class in Beijing on December 9, 2010. Chinese health and education experts are changing China's sex education strategy from focusing on teaching married couples birth control, as unmarried young also need to be targeted because parents are too reluctant to teach their children about sex, while more than 13 million abortions are undertaken at registered clinics every year. CHINA OUT AFP PHOTO AFP

Sinds 1983 zijn er in China 41 miljoen jongens geboren die waarschijnlijk nooit een vrouw zullen vinden. De bevolkingspolitiek van de Chinese overheid en de traditionele voorkeur voor jongens hebben de afgelopen decennia gezorgd voor een groot mannenoverschot. Als het evenwicht tussen mannelijke en vrouwelijke borelingen niet wordt hersteld, zullen er tot 2020 nog eens 55 miljoen Chinese jongens bij komen die het in hun leven zonder vrouwelijke partner moeten stellen.

Dit heeft grote maatschappelijke gevolgen. Alleen mannen die wat beter af zijn, vinden nog een vrouw, want gezien hun schaarste trouwen vrouwen ‘omhoog’ en zijn laag geschoolde mannen nagenoeg kansloos. Deze tientallen miljoenen vrijgezellen tegen wil en dank vormen een veiligheidsrisico: bendevorming, vrijgezellengetto’s in de steden en stijgende criminaliteit.

Dit verontrustende scenario werd geschetst tijdens een recente, door de Unesco belegde ontmoeting van demografen in Peking. De Nederlander Dick van de Kaa was erbij en rapporteert erover in het jongste nummer van het tijdschrift Demos (december 2010). Van de Kaa is oud-directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

In Peking werden nieuwe cijfers gepresenteerd, onder meer door Li Shuzhuo, directeur van het Instituut voor bevolkings- en ontwikkelingsstudies van de Jiaotong universiteit in Xi’an. De deelnemers waren voor Chinese begrippen heel openhartig.

In China is de sekseratio bij geboorte (SRG) sinds de jaren tachtig voortdurend gestegen. In 2004 kwam die al boven de 120. Met andere woorden: dat jaar werden in China per 100 meisjes ruim 120 jongens geboren. In de meeste westerse samenlevingen ligt de sekseratio bij geboorte rond de 105, met een afwijking van 1. Dit geldt als het ‘biologisch normale niveau’ en is waarschijnlijk een evolutionaire aanpassing aan het gegeven dat vrouwen een grotere kans hebben te overleven tot de huwbare leeftijd dan mannen.

Afwijkingen van deze standaard elders in de wereld hebben meestal te maken met een voorkeur voor zonen. Die zorgen voor meer inkomen, zetten de familielijn voort en krijgen voorrang bij het erven van bezit.

In China was infanticide, kindermoord, ooit een ‘late’ manier om ongewenste kinderen te laten verdwijnen, maar dit gebeurt nog maar zelden. Tot 1982 was de traditionele voorkeur voor mannelijke nakomelingen nauwelijks terug te vinden in de Chinese geboortecijfers; in dat jaar was de SRG 107. Maar medio jaren tachtig kwam die al boven de 110 en sindsdien is hij alleen maar gestegen.

Keerpunt was het Vijfde Nationale Volkscongres in 1980, dat het éénkindgezin als norm stelde. Van de Kaa legt uit wat er toen gebeurde: „De vruchtbaarheid is snel gedaald – van 5 in 1972 tot 1,5 nu – maar de traditionele voorkeur voor jongens is gebleven. Als je maar één kind mag hebben, moet dat een jongetje zijn, vindt men. Mag je er twee hebben en is de eersteling een meisje, dan moet in elk geval de nummer twee een jongen zijn. Toen in de jaren tachtig de mogelijkheid ontstond om met behulp van echoscopie het geslacht van een ongeboren kind vast te stellen, werd er selectief geaborteerd. Zo steeg de sekseratio.”

De Chinese demograaf Juhua Jang legde een verband tussen het geboortebeleid en de gestegen sekseratio, maar zij denkt dat een tweekinderpolitiek niet volstaat om de SRG te normaliseren. Uit surveyonderzoek zou blijken dat de bevolking intussen een laag kindertal heeft omhelsd. Die peilingen wijzen op een ideaal van gemiddeld 1,7. Jang oppert medisch personeel te verbieden ouders het geslacht van het ongeboren kind te vertellen. Dat heeft gewerkt in Zuid-Korea, waar het beleid sinds de jaren zeventig sterk op geboortebeperking was gericht, vooral door verruiming van de mogelijkheden voor abortus. In 1990 was de SRG er opgelopen tot 117. Die is intussen gedaald naar 110.

Jang denkt dat met de economische ontwikkeling ook de waardering voor meisjes groeit. Van de Kaa is het met haar eens: „Als vrouwen maatschappelijk meer waard worden – door hun relatieve schaarste of door een hogere opleiding – en als er meer vraag komt naar hun arbeid, bestaat de kans dat deze onevenwichtigheid afneemt.” In een recente enquête zei 39 procent van de Chinese vrouwen geen voorkeur te hebben voor een zoon. Maar zoiets maakt het ontstane overschot niet ongedaan.