Zeven keer loos alarm om verdachte pakketjes

In een maand tijd is in Nederland zeven keer alarm geslagen om een verdacht pakketje met evenzoveel keer dezelfde afloop: niets aan de hand. De afgelopen drie dagen was het zelfs dagelijks raak: Eindhoven, Tilburg en Delft.

nrc.next inventariseerde deze gevallen van loos alarm die de media haalden en vroeg zich af: slaan we te snel alarm als ergens een onbeheerde tas ligt?

“Als je in onveiligheid denkt, zie je ook overal onveiligheid”, zegt Marc Schuilenburg, criminoloog aan de VU. Hij noemt als voorbeeld de bordjes in de metro die oproepen om een noodnummer te bellen bij een verdacht pakket. Voor de aanslagen van 11 september 2001 was ‘een verdacht pakketje’ een onbekend begrip. Schuilenburg: “Sindsdien verkeren we in een alertheid die zijn grenzen niet kent.”

Geen algemene kenmerken verdacht pakket
In het algemeen valt er niets te zeggen over wat een pakket verdacht maakt, zegt een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. De Koninklijke Marechaussee kan geen mededelingen doen over het aantal onderschepte verdachte pakketten afgelopen jaar. Bij TNT Post is in Nederland sinds 11 september tussen de tien en twintig keer een pakket met poeder (antrax) onderschept, zegt een woordvoerder.

In het buitenland bleek een aantal keren wel degelijk reële dreiging van bompakketjes, zoals bij verschillende ambassades in Griekenland in november vorig jaar en Rome afgelopen maand.

    • Bart Hinke