Vaak loos alarm om pakketjes

In de afgelopen maand is er tien keer een verdacht pakketje gevonden, waarvan zeven keer in Nederland. Iedere keer bleek het loos alarm. Slaan we te snel alarm als ergens een onbeheerde tas ligt? „Als je in onveiligheid denkt, zie je ook overal onveiligheid”, zegt een criminoloog.

pagina 3