Roep zwelt aan om grotere macht Leterme

In België wordt steeds sterker aangedrongen op de uitbreiding van bevoegdheden van de demissionaire regering van premier Yves Leterme, nu er nog geen enkel uitzicht is op een nieuwe regering.

Letermes regering zou dan met voorstellen kunnen komen over bezuinigingen en over de aanpak van asiel en migratie. Doel is vooral om de zorgen op de financiële markten weg te nemen over de politieke stabiliteit van België.

De Vlaams-nationalistische N-VA, die na de verkiezingen in juni vorig jaar de grootste partij werd, heeft zich bereid verklaard zo’n uitbreiding van bevoegdheden te steunen, maar sommige andere partijen vrezen dat het de druk van de extreem moeizame regeringsonderhandelingen zal halen, waardoor het perspectief op een oplossing nog verder vervaagt.

Morgen ontvangt koning Albert bemiddelaar Johan Vande Lanotte, die eind vorige week zijn ontslag aanbood, omdat hij geen bereidheid meer zag bij de Vlaamse christen-democraten en de N-VA om verder te praten. De koning houdt dat ontslag in beraad. Hij zou er eigenlijk vandaag een beslissing over nemen, maar het bezoek van Vande Lanotte is uitgesteld.

De Vlaamse christen-democraten en de Franstalige socialisten willen graag dat Vande Lanotte doorgaat met zijn pogingen om de Vlamingen en de Franstaligen dichter bij elkaar te brengen over een andere inrichting van de Belgische staat – met meer eigen bevoegdheden voor de deelstaten. Maar een vooraanstaand N-VA-Kamerlid zei gisteren op televisie dat het overleg met de zeven partijen die tot nu toe bij het overleg betrokken waren, drie Franstalige en vier Vlaamse, „dood” was.

N-VA-leider Bart De Wever zag zich ondertussen genoopt te reageren op een publicatie in de Washington Post over zijn deelname aan de populaire Vlaamse televisiequiz ‘De allerslimste Mens’, die op doordeweekse dagen wordt uitgezonden. De Wever doet mee sinds vorige week en scoort tot nu toe goed. Hij noemde de kritiek op zijn optreden, midden in een ernstige politieke crisis die België ook economisch raakt, „dikke flauwekul”. Hij zei dat hij geen enkele afspraak over de regeringsformatie had afgezegd om mee te doen.